מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

מנחת חינוך גדול 3 כרכים

   הוצאת מכון ירושלים

הספר מנחת חינוך - פירוש למדני מעמיק לספר החינוך. בהוצאה מהודרת של מכון ירושלים- מהדורת הפאר אשר כבשה את
ליבותיהם של לומדי ואוהבי התורה בכל רחבי תבל, ופתחה לרווחה את שערי המנ"ח בפני כל הלומדים. שלושה כרכים בכריכה קשה בפורמט גדול. נערך ונסדר מחדש בהגהה מדויקת בפיענוח ראשי תיבות סיקול טעויות ושיבושים, חלוקה חדשה לקטעים, עם מראי מקומות ציונים והערות.

 

אודות ספר המנחת חינוך

[מתוך אתר מכון ירושלים] ספר ה"מנחת חינוך" הוכר מאז הופעתו, כאחד הספרים הקלאסים והפופולארים ביותר בספרות התורנית. הספר מכיל בקרבו חידושים ופלפולים, קושיות ותירוצים על כל מצוות התורה, בחריפות בבקיאות השובה את לב המעיינים. ברם, הספר הופיע במשך כל השנים בצורה לקויה ביותר, עם טעויות ושיבושים רבים, קיצורים וראשי תיבות.

בשנת תשמ"ח הופיעו במסגרת המכון כרכי מהדורת "מנחת חינוך השלם", הנחשבת כאחת היצירות המונומנטליות הגדולות והחשובות ביותר אשר הופיעו בדור האחרון. מהדורה זו כבשה את ליבותיהם של אוהבי התורה, ופתחה את שערי ה"מנחת חינוך" בפני כל לומדי התורה בכל אתר ואתר.

ספרי המנחת חינוך הופיעו בסידור חדש, עם פיסוק וקיטוע ראויים, ציונים ומקורות מפורטים, פיענוח ראשי התיבות אשר העיקו במיוחד על הלומדים, סיקול טעויות ושיבושים רבים מספור, כותרות משנה, הערות והארות, מבואות ומפתחות מפורטים, והכל בהדפסה משובחת ומאירת עיניים.

בשנים האחרונות עמלים במערכת המפעל צוותות של תלמידי חכמים, על עריכתם והכנתם של כרכי "בשולי המנחה", אשר ישלימו את הבנין המפואר והמשוכלל של "מפעל מנחת חינוך השלם". פרויקט זה – אשר יופיע אי"ה בששה כרכים – יכיל בקרבו אוצר מקיף וייחודי הנבנה מתוך כל ספרות האחרונים, עם הערותיהם והארותיהם, הגהותיהם ופירושיהם, קושיותיהם ותירוציהם על דברי המנחת חינוך, כתוב וערוך בצורה מתומצתת ומרתקת. שני כרכים ראשונים מפרוייקט יחודי זה ראו אור לאחרונה, והתקבלו באהדה ובשמחה מרובה בקרב הלומדים.

 

אודות מחבר ספר מנחת חינוך

הספר נכתב על ידי רבי יוסף באב"ד, אב בית דין בטרנופול, ויצא לאור בשנת ה'תרכ"ט. שם הספר שאול משמו של הקורבן שהיה מקריב כל כהן בבית המקדש עם כניסתו לעבודה. הספר, לאחר מצווה ל"ב, כלול קונטרס בשם "מוסך השבת" העוסק בל"ט אבות מלאכה האסורות בשבת, ובסוף הספר - הערות על ל"ב המצוות שהוסיף הרמב"ן על מנינם של הרמב"ם ובעל החינוך.

בגלל  עוניו הכבד של רבי יוסף באב"ד הוא קיצר את הספר בעזרת  ראשי תיבות לא מקובלים רבים, כדי שעלות  הדפסתו תהיה קטנה יותר, אם כי גם עם קיצורים אלו הספר אינו קצר. עובדה זו הקשתה על הלומדים. כמו כן היו הקטעים בספר ארוכים מאוד כך שההתמצאות בדבריו הייתה מסובכת. בה'תשמ"ח (1988) יצאה לאור על ידי  מכון ירושלים מהדורתו של הרב אברהם קבלקין בשלושה כרכים בה ראשי התיבות נכתבו במלואם, הטקסט פוסק לקטעים קצרים ממוספרים, וניתנו ראשי פרקים מן הצד לדברי ה"מנחת חינוך", דבר שהקל על לימוד הספר.

ספר לחברים על הספר 'מנחת חינוך גדול 3 כרכים'

מנחת חינוך גדול 3 כרכים
לחץ על התמונה להגדלה
תמונה שניה- הספר מנחת חינוך גדול 3 כרכים תמונה שניה- הספר מנחת חינוך גדול 3 כרכים

מנחת חינוך גדול 3 כרכים

הוסף למדף מחיר: 319 ₪

לקוחות שרכשו את הספר "מנחת חינוך גדול 3 כרכים", התעניינו גם בספרים הבאים:

ספר החינוך

ספר החינוך

הוסף למדף מחיר: 85 ₪
ספר החינוך

ספר החינוך

הוסף למדף מחיר: 29 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום