מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

אבודרהם

   הוצאת אבן ישראל

ספר אבודרהם, הוצאת אבן ישראל, 2 כרכים, כריכה קשה. אבודרהם השלם המנוקד, עם ספר תשלום אבודרהם, הוספות מכתבי יד, מראה מקומות ומפתחות. הספר מלקט בתוכו את כל מנהגי התפילות של כל השנה ופרושיהן ע"פ המקורות הראשונים בשני התלמודים, תוך הבאת הלכות מהגאונים והפוסקים הקדמונים וחכמי דורו. 

אודות הספר אבודרהם

הספר נודע בשם "אבודרהם", אך נקרא גם "חבור פירוש הברכות והתפילות".

הספר נתקבל בתפוצות ישראל לפוסק מומחה ובר סמכא בענייני התפילות, ונעלה הוא בערכו הספרותי מכל הספרים שנתחברו במקצוע הזה. המחבר אסף את כל המנהגים לסדר התפילות של כל השנה ופרש אותם על פי המקורות הראשונים בשני התלמודים. הוא מביא הלכות מהגאונים והפוסקים הקדמונים וחכמי דורו, כמו הרא"ש ובני הרא"ש יעקב ויחיאל, ר' אלעזר מגרמייזא (הרוקח), ר' אשר מלוניל, ר' יוסף הלוי בן מיגש, ר' אברהם בר' יצחק אב-בית-דין, ובפרט אבן הירחי (המנהיג). 

המחבר נותן טעם למה קורא הש"ץ ברכות ק"ש בקול רם, וק"ש בלחש: הברכות כדי להוציא את מי שאינו יודע לברך, אבל מק"ש אינו יכול לפוטרו, משום שנאמר "ודברת בם". ועוד כי אין בור בעולם שאינו יודע לומר פסוק "שמע ישראל", ובכך יוצא ידי חובתו (שם ל"א.). 

אודות מחבר הספר אבודרהם

רבי דוד בן יוסף בן דוד אַ‏בּ‏וּ‏דִרְהַ‏ם היה פרשן תפילות נודע שחי סביב שנת ה' אלפים ק' בספרד. מכונה גם בקצרה האבודרהם.

רבי אבודרהם ישב בסביליה שבספרד ולפי סברה אחת היה תלמידו של רבי יעקב בן אשר, בין השאר, כי הוא מרבה לצטטו בספרו. עיקר פרסומו נבע מספרו - "חיבור פירוש הברכות והתפילות" (ידוע יותר בשם "ספר אבודרהם") שמטרתו ריכוז התפילות פירושם והלכותיהם. אבודרהם מסביר מדוע כתב את הספר בהקדמה: בספרו, אוסף אבודרהם פירושים והלכות מהתלמודים, הבבלי והירושלמי, ממכתבי הגאונים וכל הפרשנים הזמינים לו שקדמו לתקופתו, ואת חומר ההסבר שהוסיפו מוציאים לאור שונים בסידור התפילה עצמו. האבודרהם אסף גם את החיבורים הנוגעים לחגים והמנהגים ביהדות ספרד, מהם נדירים ביותר, והסביר בצורה שיטתית את הלוח העברי. הוא חילק את ספרו לשלשה חלקים, על פי ענייניהם: קריאת שמע, התפילות, ברכות המצוות. ספרו נדפס לראשונה בליסבון בשנת 1489, ומאז חזר ונדפס פעמים רבות, לעתים בתוספת פירושים והוא נחשב כיום לאחד המקורות העיקריים בפירוש התפילה וחקר מנהגיה.

ספר לחברים על הספר 'אבודרהם'

לקוחות שרכשו את הספר "אבודרהם", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום