מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

הליכות בת ישראל

הספר הליכות בת ישראל-  אוסף דינים והנהגות בעניני הלכות הקשורות לנשים ובנות ישראל.

הספר הליכות בת ישראל ערוך בצורה ברורה ומאירת עיניים. ההלכות מלוקטות מתוך ספרי הפוסקים והשו"ת, ראשונים ואחרונים, עם ברורי הלכה מגאוני זמנינו גדולי אשכנז וספרד.

ספר לחברים על הספר 'הליכות בת ישראל'

לקוחות שרכשו את הספר "הליכות בת ישראל", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום