מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

הליכות שלמה

   הוצאת יפה נוף פלדהיים

הספר הליכות שלמה - רבי שלמה זלמן אויערבך. על- מועדים א' , פסח , תפילה. כריכה קשה.

 

אודות הספר הליכות שלמה

הספר הליכות שלמה מכיל אסופת הלכות והליכות, חידושים והערות מאת הרב שלמה זלמן אויערבך זצ"ל. הספר מסודר עפ"י נושאים, בסעיפים הלכתיים קצרים ובתוספת ציוני מקורות והרחבה. 

הספר הליכות שלמה נערך על ידי נכדיו הרב יצחק טרגר והרב אהרן אויערבך, מתוך ספריו שבדפוס, ספרי תלמידיו וכתבי יד שהשאיר.                                         

 

אודות מחבר הספר הליכות שלמה

הרב שלמה זלמן אוירבךמכונה הגרש"ז אויערבך היה ראש ישיבת קול תורה, מחשובי פוסקי ההלכה במאה העשרים. מלבד גאונותו בתורה ופסקי ההלכה שלו בכל תחום ועניין, פורסם לאחר מותו הספר 'התורה המשמחת' בה יוחד פרק שלם לענוותנותו שלא ידעה גבולות. למרות שהיה מקובל כגדול הדור וכראש וראשון לפוסקים סלד מתוארי הגאונות שהצמידו לו. כשראה באחד העיתונים שכתבו עליו 'פוסק הדור' היה מתקשר אל מערכת העיתון 'להזהיר' שלא יעשו זאת שוב.  למרות שהתנגד הגרש"ז לתואר 'פוסק הדור' מתוך הענווה שבו, נראה כי אין תואר יותר מתאים ממנו לאור המגוון ההלכתי של השאלות ושל הפונים שפנו אליו. היה עונה תדיר על שאלות הלכתיות בתחומי הרפואה, המדע והטכנולוגיה, תוך למידת הנושא והתאמתו לכלים ההלכתיים אותם רכש. 

הספר הליכות שלמה הוא אחד מתוך ספריו המיוחדים של הרב שלמה זלמן אויערבך.

ספר לחברים על הספר 'הליכות שלמה'

לקוחות שרכשו את הספר "הליכות שלמה", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום