מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

וזאת הברכה

הספר וזאת הברכה כולל את הלכות ברכות הנהנין בתוספת לוח ברכות וכד'. מהדורה מחודשת ערוכה ומסודרת עם הוספות משנת תשע"ג.

מהקדמת ספר וזאת הברכה

ספר וזאת הברכה כולל ליקוטי דינים ובירורים בהלכות ברכות, בעניינים השכיחים בזמנינו, לבני אשכנז ולבני ספרד, מלוקט מדברי הפוסקים עם הכרעות רבות מפוסקי וגאוני זמנינו. ונוסף עליו לוח ברכות מפורט ומעודכן. ונלוו אליו קונטרס ברכת שהחיינו וברכת הטוב והמטיב, קונטרס ברכת הריח מהרב אלעזר ברס שליט"א. קונטרס על שיעורי הכזית והכביצה מהרב הדר מרגולין שליט"א. הספר וזאת הברכה זכה לעידודם וברכתם של גדולי הדור. 

ספר לחברים על הספר 'וזאת הברכה'

לקוחות שרכשו את הספר "וזאת הברכה", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום