מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

טעמי המנהגים ומקורי הדינים

   הוצאת שי למורא

הספר טעמי המנהגים ומקורי הדינים, בהוצאת שי למורא, הינו אוצר חדושי דינים וטעמים של כל מנהגי ישראל ומקורותיהם מפוסקים ושו"ת ראשונים ואחרונים ושארי ספרי גאונים וצדיקי עולם; ספורי צדיקים, קדושים, ואדמו"רים. 

אודות הספר טעמי המנהגים ומקורי הדינים

טעמי המנהגים - הוא ספר עממי שמרכז מנהגים יהודיים רבים, בעיקר מעדות אשכנז, ומפרט את מקורותיהם ונימוקיהם. הספר נכתב על ידי הרב אברהם יצחק שפרלינג מלבוב  נדפס לראשונה בשנת תרנ"א (1891), וזכה לתפוצה רבה. כיום זהו הספר השימושי ביותר לידיעת המנהגים ומקורותיהם.

בספר "טעמי המנהגים ומקורי הדינים" סדורים למעלה מאלף מנהגים (ממוספרים, באותיות) על פי סדר השולחן ערוך חלק אורח חיים: השכמת האדם בבוקר, תפילות יום חול, שבת ומועדים, החל מניסן ופסח וכלה באדר ופורים. לאחר מכן מנהגים במעגל החיים, מברית מילה ופדיון הבן, עבור דרך מנהגי נישואין ועד מנהגי אבלות. מנהגים אלו נאספו ממאות ספרים: כתבי ראשונים, ספר הזוהר, פוסקי הלכה, מנהגי אדמו"רים ואף סיפורי חסידים ממגוון הזרמים החסידיים.

כבר בחיי המחבר הודפסו שש מהדורות, ופעמים רבות לאחר פטירתו. תורגם גם ליידיש (לבוב תרס"ט). ממהדורה למהדורה הרחיב המחבר את ספרו, עד שהיה (במהדורת לבוב תרפ"ח) לארבעה כרכים: "טעמי המנהגים" המקורי, כרך "ליקוטים", ושני כרכים בשם "קונטרס אחרון".

הוספות המצורפות בספר טעמי המנהגים ומקורי הדינים

מפתח מפורט לפי סדר א״ב למצוא כל הדינים והטעמים וכו', רשימת הספורים והמשלים המובאים בספר טעמי המנהגים ומקורי הדינים, מפתח הספרים המובאים בספר, מפתח שמות האישים המובאים בספר, קונטרס למוד דיני הטלת ציצית, קשריה ועטיפתה, ולמוד דיני תפלין, הנחתם וקשרי יד וראש לפי מנהנים ונוסחאות שונים, בעזרת 87 ציורים מדוייקים, ועוד הוספות שונות. 

תוספת מיוחדת: טעמי ומנהגי ל׳׳ג בעומר בארץ ישראל והילולא דרשב׳׳י בכפר טירוניא(מירון) וכמה אגדות חז"ל בענין המנהגים האלה המלוקטים מבבלי וירושלמי וזוהר ושאר ספרים קדושים עפ״י ספרי הרב החסיד המקובל ישעי' אשר זעליג מרגליות זצ״ל

אודות מחבר הספר טעמי המנהגים ומקורי הדינים

הרב שפרלינג נולד בלבוב (תרי"א, 1851) ונפטר בה (תרפ"א, 1921). שימש בה כשו"בורב העיר, רבי יצחק שמלקיש (בהסכמתו למהדורה השנייה, תרנ"ו) מתאר אותו כ"רבני מופלג" ו"שו"ב מומחה". שניים מבניו היו אף הם שוחטים בלבוב.

מצעירותו התעניין במנהגי ישראל, והחל ללקט את המנהגים ומקורותיהם. גם לאחר הוצאת ספרו טעמי המנהגים ומקורי הדינים לראשונה המשיך במפעלו והוציא שש מהדורות, בהן הורחב הספר מאד.

בהסכמה למהדורה הרביעית (תרע"א, 1911) כתב הרב צבי יחזקאל מיכלזון, רבה של פלונסק: "כבר נתקבלו ספריו על פני תבל, ונתפשטו לאלפים בישראל".

ספר לחברים על הספר 'טעמי המנהגים ומקורי הדינים'

טעמי המנהגים ומקורי הדינים
לחץ על התמונה להגדלה
תמונה שניה- הספר טעמי המנהגים ומקורי הדינים תמונה שניה- הספר טעמי המנהגים ומקורי הדינים

טעמי המנהגים ומקורי הדינים

הוסף למדף מחיר: 44 ₪

לקוחות שרכשו את הספר "טעמי המנהגים ומקורי הדינים", התעניינו גם בספרים הבאים:

חדש
הכי בסיסי

הכי בסיסי

הוסף למדף מחיר: 54 ₪
שאגת אריה - ב"כ

שאגת אריה - ב"כ

הוסף למדף מחיר: 55 ₪
בשר בחלב

בשר בחלב

הוסף למדף מחיר: 55 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום