מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

כף החיים 10 כרכים

סט כף החיים 10 כרכים לרבי יעקב חיים סופר, מהדורת תשע"ה. בשעטו"מ יצאה מהדורה חדשה של כף החיים, הוצאה חדשה ומתוקנת, מוגהת בדקדוק מכתיבת יד הגאון המחבר זצוק"ל, וע"פ השוואה ללשונות הפוסקים, בתוספת פיסוק ופתיחת ראשי תיבות. כל זאת בהדפסה איכותית, באותיות בהירות ובדף בצבע קרם.

מהדורת תשע"ה של כף החיים

אין ספק שזהו יום בשורה עבור ציבור לומדי התורה, כף החיים אשר נחשב לאחד מספרי הפסיקה היסודיים ביותר, במהדורה חדשה באותיות בהירות ומאירות. ספר 'כף החיים' הוא למעשה פירוש על חלק אורח חיים בשולחן ערוך העוסק בהלכות יום יום, וכן על תחילת חלק יורה דעה בשלחן ערוך העוסק בהלכות איסור והיתר. הוא בא לבאר ולהוסיף על דברי השולחן ערוך, וכן להכריע ולפסוק הלכה בנושאים הנידונים בשולחן ערוך על בסיס הספרות ההלכתית והקבלית לאורך הדורות.

רוב הכתוב בספר כף החיים הוא לקט שנאסף מחיבורי רבנים אחרים, ראשונים ואחרונים עד אחרוני דורו, וכן מספרי קבלת האר"י והרש"ש. ביניהם מעט חיבורים קדומים אשר היו תחת ידי המחבר בכתבי-יד ולא ראו בזמנו אור בדפוס, וכן ספרים נדירים שהודפסו במהדורות מצומצמות אך היו מצויים בספרייתו של הרב המחבר.

הספר כף החיים הכולל כיום עשרה כרכים נתחבר על ידי מחברו בירושלים במשך קרוב לארבעים שנה, כאשר תשעה כרכים על חלק אורח חיים וכרך נוסף על יורה דעה הדפיסם המחבר עצמו, וכעשרים שנה לאחר פטירתו הדפיס בנו ר' משה סופר כרך נוסף על יורה דעה מתוך כתב-ידו, בהגהת הרב עובדיה יוסף אשר אף השלים את החיבור (מסימן קיז אות יב עד סוף סימן קיט) על פי דרכו, כאשר התוספת שלו מהוה כרבע מנפח החיבור של כרך זה.

ספר "כף החיים" דומה במבנהו לספר ההלכתי "משנה ברורה", באשר שניהם מבארים דברי השלחן ערוך, מכריעים ופוסקים הלכה בנושאים הנידונים בשולחן ערוך על בסיס הספרות ההלכתית לאורך הדורות, אך בשונה ממנו - לא מתמקד בהבאת ההלכה הפסוקה בלבד, אלא מביא את מגוון הדעות שבעניין, ולבסוף על-פי כללי הלכה שבידו - מכריע. הספר כף החיים משמש כספר הלכתי חשוב לרוב עדות ישראל, ובעיקר בקרב עדות המזרח.

ספר לחברים על הספר 'כף החיים 10 כרכים'

חזר למלאי
כף החיים 10 כרכים
לחץ על התמונה להגדלה
תמונה שניה- הספר כף החיים 10 כרכים תמונה שניה- הספר כף החיים 10 כרכים

כף החיים 10 כרכים

הוסף למדף מחיר: 359 ₪

לקוחות שרכשו את הספר "כף החיים 10 כרכים", התעניינו גם בספרים הבאים:

חדש
אסופת מאמרים

אסופת מאמרים

הוסף למדף מחיר: 50 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום