מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

סמ"ק - עמודי גולה

   הוצאת יריד הספרים

ספר מצוות קטן (סמ"ק) - עמודי הגולה, רבי יצחק מקורביל, הוצאת יריד הספרים, כריכה קשה. סמ"ק הוא ספר הלכה המהווה קיצור לספר מצוות גדול (סמ"ג) של רבי משה מקוצי בתוספת הגהות רבינו פרץ, בהוצאה מסודרת מחדש ע"פ מהדורת קרימונה שט"ז, עם תיקונים, פיסוק, פתיחת ראשי תיבות והשלמת משפטים שהושמטו...

אודות הספר סמ"ק - עמודי גולה

רבי יצחק מקורביל מצהיר בתחילת ספרו שהספר מהווה סוג של קיצור לספר מצוות גדול (סמ"ג) של רבי משה מקוצי : "גם כל איש אשר לא ידע הפירוש יעיין בספר המצוות אשר ייסד רבי משה מקוצי... ואני לא להתגדר עשיתי, כי אין גידור בזה, כי מעשה הדיוט הוא, אך כי עת הצורך הוא, פן ישתכחו מפי ישראל". לאור הדברים הללו עולה כי מטרת הספר הייתה כנראה להוות ספר פשוט ללומדי תורה. הספר נמנע מהאריכות שבה מובאים הדיונים בספר הסמ"ג ובספר מצוות קטן הדברים מובאים בפשטות ובקיצור.

רבי יצחק מקורביל נשען בייחוד על מנין המצוות של רבי משה מקוצי , אך אין בסמ"ק את כל המצוות המנויות בסמ"ג אלא רק את אלו הנהוגות בזמן הזה. בספר הסמ"ק מופיעות גם מצוות דרבנן השייכות לנושא בו הוא דן. בכך שונה הסמ"ק מהסמ"ג שכן הסמ"ג הביא את המצוות מדרבנן רק בסוף ספרו ולא באמצעו.

רבי יצחק מספר בהקדמתו לספר שהוא חלק את הספר לשבעה חלקים על מנת שאדם ילמד בכל יום בשבוע חלק אחד. כך אמור הקורא להשלים בכל שבוע את סבב הלימוד בספר זה: "כתבתי אלו המצוות המוטלות עלינו בזמן הזה בשבעה עמודים כנגד שבעת ימי השבוע, ובקשתי כל איש לקרוא בכל יום עמוד אחד למען ייטב לו".

כמו כן מספר רבי יצחק בהקדמתו לספר שהוא שלח את הספר לכמה קהילות יהודיות בצרפת על מנת שהספר יועתק בכמה שיותר עותקים רבים: "וכל גבאי עיר ועיר יצוו להעתיק את המצוות האלה ולתת השכר מן הקופה ואחר כך יהיו בידיהם למשמרת וכל אשר ירצה להעתיק או ללמוד בו ישאלם ויחזירם בו ביום".

אכן, הספר זכה לפופולריות ולתפוצה רבה בקהילות ישראל השונות. ייתכן שהסיבה לכך היא שבספר ישנם גם דברי מוסר, אגדה ואף משלים.

אודות מחבר הספר סמ"ק - עמודי גולה

רבי יצחק ב"ר יוסף מקורביל מגדולי הראשונים בצרפת, מבעלי התוספות. חי בצרפת בתחילת האלף השישי. תלמידו וחתנו של רבי יחיאל מפאריס. מכונה לעיתים "רבי יצחק בעל חוטם", ועל פי המסורת במשפחתו הסיבה היא משום שצמחו לו שערות על אפו.

ר' יצחק ראה כי התורה הולכת ומשתכחת מהציבור, והמוני העם לא יודעים את ההלכה. והחליט לכתוב ספר שיסכם את ההלכות הנהוגות בזמן הזה בלשון ברורה ופשוטה. לצורך כך הוא כתב את הספר "עמודי גולה" שמוכר יותר בתור "ספר המצוות הקטן" (הסמ"ק). לאחר הדפסת הספר, שלח ר' יצחק את הספר לכל הקהילות על ידי שליח, על מנת שיעתיקו ויפיצו אותו. בהרבה מההעתקות הללו נוספו הגהות שונות, חלקן הודפסו בגוף במהלך השנים. 

מלבד הספר סמ"ק מיוחס לו ספר "חוקי התורה" על ענייני החינוך.

נפטר בכ"ח באייר שנת מ'.

ספר לחברים על הספר 'סמ"ק - עמודי גולה'

לקוחות שרכשו את הספר "סמ"ק - עמודי גולה", התעניינו גם בספרים הבאים:

שאגת אריה - ב"כ

שאגת אריה - ב"כ

הוסף למדף מחיר: 55 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום