מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

ספר חרדים השלם

ספר חרדים השלם, מנוקד, כריכה קשה. בהפצת ברזני.

אודות ספר חרדים

ספר חרדים נכתב על ידי רבי אלעזר אזכרי בצפת במאה ה-16. הספר הובא לדפוס לראשונה בשנת 1601, לאחר מות מחברו. הספר ממיין את המצוות לפי איברי הגוף השונים: מצוות התלויות בעיניים, באוזניים, בגפיים וכיוצא בזה, ועוסק בשורשיהן ובענפיהן של המצוות. עיסוק מיוחד יש במצוות התלויות בארץ. כמו כן, ספר חרדים מדגיש פעמים רבות את הפן הקבלי שבמצוות ומרבה לצטט את דברי הזוהר (בעיקר מתוך ה"רעיא מהימנא" שעוסק בתרי"ג מצוות) ומדברי רבותיו- מקובלי צפת. שמו של הספר "חרדים" ניתן לו על ידי מחברו, על שם היראה הגדולה והחרדה הנצרכים לדעתו לקיום המצוות.

בסוף ספר חרדים מופיעים מספר פיוטים אשר "ידיד נפש" הוא הידוע שבהם. ספר חרדים מהווה גם מקור ראשון לתעודות היסטוריות שונות, כמו למכתבו של הרמב"ם אחרי עלייתו לארץ ישראל. הכרעתו ההלכתית כי קדושת שביעית נוהגת בפירות נוכרים, עוררה עניין רב בספרות ההלכה. בספר מובאות רבות בשם "ספר המדות", אותו זיהה משה חלמיש עם הספר "אורחות צדיקים".

ספר לחברים על הספר 'ספר חרדים השלם'

לקוחות שרכשו את הספר "ספר חרדים השלם", התעניינו גם בספרים הבאים:

אבודרהם

אבודרהם

הוסף למדף מחיר: 89 ₪
חכמת אדם

חכמת אדם

הוסף למדף מחיר: 69 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום