מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

ספר מנהגי מהרי"ל

   הוצאת מכון ירושלים

ספר מנהגי מהרי"ל - לרבי יעקב מולין זצ"ל, אבי מנהגי אשכנז, מחבר ספר המנהגים, ספר השו"ת ושו"ת החדשות. מהדורה מתוקנת ומושלמת של ספר המנהגים לאבי מנהגי אשכנז, יו"ל ע"פ דפו"ר וכתבי יד, עם ציונים ומקורות, שינויי נוסחאות, הערות ומקבילות, מפתחות ומבוא.

 

מהדורת מכון ירושלים למהרי"ל

מכון ירושלים הוציא לאור במסגרת "מפעל תורת חכמי אשכנז" את ספרי המהרי"ל במהדורות מוערות על פי דפוסים הראשונים וכתבי יד עם מבוא ומפתחות, בשלושה כרכים של ספרי המהרי"ל:

  • ספר מהרי"ל - מנהגים של רבינו יעקב מולין, עורך שלמה י. שפיצר, ירושלים תשמ"ט, (מהדורה ראשונה), תשנ"א (מהדורה שניה), תשס"ה (מהדורה שלישית)
  • שו"ת מהרי"ל, עורך הרב יצחק סץ, ירושלים תש"ם.
  • שו"ת מהרי"ל החדשות (תשובות מהמהרי"ל שנאספו מכתבי יד שונים), עורך הרב יצחק סץ, ירושלים תשל"ז.

 

אודות המהרי"ל

רבי יעקב הלוי בן משה מולין, נולד במגנצה בסביבות שנת ה'ק"ך ונפטר וורמייזה בשנת ה'קפ"ז. נחשב 'אבי מנהגי אשכנז'. היה מנהיגה הרוחני של יהדות אשכנז בימיו. כתב תשובות לכל רחבי ארצות אירופה. חיבר ניגונים לתפילות, וחיבר ספר מנהגים, פסקים ופירושים בשם מנהגי מהרי"ל או ספר מהרי"ל. ספר זה הוא אחד המקורות הבסיסיים ביותר של ההלכה האשכנזית שהשפיע בעיקר על קהילות מערב אירופה ומשני ספרי המנהגים החשובים ביותר לצד "ספר המנהגים" של רבי יצחק אייזיק מטירנא שהשפיע על קהילות מזרח אירופה.

עבודתו המפורסמת ביותר היא ספר מנהגי מהרי"ל הידוע גם כספר המהרי"ל או בפשטות המנהגים. הספר כולל תיאור מפורט של מנהגים ופרקטיקות דתיות הנוגעות לחיי היום יום בבית ובבית הכנסת והוא מהווה סמכות עליונה למקור מנהגי יהדות גרמניה. הספר כולל גם דרשות וקטעי פרשנות שונים של מהרי"ל. הוא נערך וסודר על ידי תלמידו של מהרי"ל - זלמן מסנט גור, ויצא לראשונה, יחד עם תוספות שונות, בסביאונטה שבאיטליה בשנת שט"ז (1556), ומאז עוד פעמים רבות. לספר הייתה השפעה רבה בעיקר אצל יהדות מערב אירופה והיווה גורם משמעותי בעיצוב התפיסה שיחסה חשיבות רבה למנהגים בקרב קהילות אלו. הספר מצוטט באופן תדיר בספרות ההלכתית שלאחריו, ובאופן הבולט ביותר על ידי הרמ"א בהגהותיו על השולחן ערוך, בהם הוא הוסיף את מנהגי יהדות אשכנז.

ספר לחברים על הספר 'ספר מנהגי מהרי"ל'

לקוחות שרכשו את הספר "ספר מנהגי מהרי"ל", התעניינו גם בספרים הבאים:

חדש
LOS CAMINOS DE LA PUREZA

LOS CAMINOS DE LA PUREZA

הוסף למדף מחיר: 65 ₪
חזר למלאי
פני ברוך

פני ברוך

הוסף למדף מחיר: 55 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום