מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

תורת הבית לרשב"א

   הוצאת יפה נוף פלדהיים

הספר תורת הבית לרשב"א – ספר הלכה העוסק בהלכות ודינים השייכים לבית.

אודות הספר תורת הבית לרשב"א

הספר תורת הבית עוסק בדיני שחיטה, כשרות המזון, תערובות ,יין נסך, נטילת ידיים ודיני טהרה.

הספר תורת הבית נכתב במהדורות שונות: מהדורה שלמה הנקראת תורת הבית הארוך ובמהדורה מקוצרת הנקראת תורת הבית הקצר.

הספר תורת הבית מיוחד לתקופתו בכך שהוא מסודר על פי נושאים ולא על פי סדר התלמוד.

מבנה הספר תורת הבית לרשב"א

הספר תורת הבית מחולק ל-7 "בתים" – פרקים, המחולקים ל"שערים" - תתי פרקים.

תורת הבית הארוך עוסק בדיני שחיטה וטריפות, איסור והיתר ונדה.

תורת הבית הקצר מביא את אותם הדינים שבתורת הבית הארוך ללא פלפול.

במהדורת תורת הבית הארוך מצורפות השגות "בדק הבית" לרבינו אהרן הלוי וכן "משמרת הבית" לרשב"א. בנוסף מובאים ציוני מקורות, מקבילות, הערות וביאורים.

אודות מחבר הספר תורת הבית

הרשב"א- רבי שלמה בר' אברהם אדרת היה מגדולי חכמי התורה בספרד בתקופת הראשונים וראש חכמי ספרד בדורו. השפעתו ניכרת במיוחד בתחום הפסיקה ופרשנות התלמוד, והספר "תשובות הרשב"א" הוא ספר יסוד בפסיקת הלכה.

הרשב"א היה תלמידו של רבנו יונה גירונדי וראה בו רבו המובהק. הוא גם היה תלמידו של הרמב"ן והושפע ממנו הן בגישתו לענייני הלכה ופרשנות התלמוד, והן בחכמת הקבלה.

הרשב"א היה משמונת הרבנים המוערכים ביותר על ידי רבי יוסף קארו על פי הקדמתו לספרו בית יוסף.

תורת הבית הוא אחד מחיבורי ההלכה הרבים של הרשב"א.

ספר לחברים על הספר 'תורת הבית לרשב"א'

לקוחות שרכשו את הספר "תורת הבית לרשב"א", התעניינו גם בספרים הבאים:

חדש
LOS CAMINOS DE LA PUREZA

LOS CAMINOS DE LA PUREZA

הוסף למדף מחיר: 65 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום