מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

תשב"ץ קטן

   הוצאת מכון ירושלים

הספר תשב"ץ קטן לרבי שמשון ב"ר צדוק זצ"ל פסקי המהר"ם מרוטנבורג, מנהגים ותשובות אשר נכתבו על ידי תלמידו המובהק. יו"ל ע"פ דפו"ר וכתבי יד, עם שינויי נוסחאות, ציונים ומקורות, הערות ומקבילות, מפתחות ומילואים. בהוצאת מכון ירושלים. 

ספר לחברים על הספר 'תשב"ץ קטן'

לקוחות שרכשו את הספר "תשב"ץ קטן", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום