מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

פסקי תשובות חלק א'

הספר פסקי תשובות חלק א' - ליקוט פסקי הלכות משו"תים שונים עם התייחסות לבעיות המתעוררות בימינו, ע"פ המשנה ברורה.

בחלק זה - הנהגת הבוקר, ציצית ותפילין, ברכות השחר, פסוקי דזמרה, שליח ציבור, קדיש וברכו, קריאת שמע, תפילת שמונה עשרה ועוד

ספר לחברים על הספר 'פסקי תשובות חלק א''

לקוחות שרכשו את הספר "פסקי תשובות חלק א'", התעניינו גם בספרים הבאים:

חדש
פסקים ותשובות

פסקים ותשובות

הוסף למדף מחיר: 59 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום