מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

שו"ת הרי"ף

   הוצאת מכון ירושלים

הספר שו"ת הרי"ף לרבינו יצחק אלפאסי זצ"ל - תשובותיו המודפסות של הרי"ף אשר הופיעו בספרים שונים מכונסות לאכסניה אחת, בעריכה חדשה ומתוקנת ע"פ כתבי יד רבים, עם השלמות ושינויי נוסחאות, ציונים ומקורות, הערות והארות, מקבילות ומבוא. 372 עמודים בכריכה קשה בהוצאת מכון ירושלים.

 

אודות מחבר שו"ת הרי"ף

הרי"ף נולד בעיר קלעה חמאד באלג'יר. הוא למד בישיבת קירואן שבתוניסיה והיה תלמידם של פרשני התלמוד רבנו חננאל בן חושיאל, רבנו נסים בן יעקב גאון ורבי דוד אבן הג'ר. הוא חי בתפר שבין תקופת הגאונים לתקופת הראשונים, וחתם את תקופת הגאונים, לכן יש המכנים אותו "גאון". ואכן, הרי"ף לא היסס לחלוק על הגאונים.

מאוחר יותר עבר להתיישב בעיר פס שבמרוקו, שם יצר את עבודתו הרוחנית ואף העמיד תלמידים, ושעל שם מקום זה קיבל את הכינוי אלפסי. אף שכתב ספרות ענפה של שאלות ותשובות (שנדפסו כעת כאן בשו"ת הרי"ף)‏‏, הרי"ף התפרסם בעיקר בשל חיבורו על התלמוד, ספר ההלכות שהקיף 24 מסכתות בשלושה סדרים, מועד, נשים ונזיקין, שהיו רלוונטיות להלכה בתקופתו. חיבור זה התכנה מאוחר יותר בשם "תלמוד קטן" או "ש"ס קטן". שמו המקורי "הלכות רבתי" ובש"סים שבו מודפס "הלכות רב אלפס". את ספרו כתב במתכונת התלמוד, כשהוא מתמצת, מעתיק ומרכז רק את הדברים שלדעתו נוגעים להלכה. בכך יצר לתלמוד עמוד שדרה הלכתי שמקל על פסיקת ההלכה, כמו גם עריכה של תלמוד מקוצר, להקלה על תפוצתו ולימודו של התלמוד. בפסיקתו, קבע הרי"ף עדיפות לתלמוד הבבלי. בנוסף לכך גם הכליל בחיבורו מעט דברי אגדה, בפרט כאלו הנוגעים לדברי מוסר, אף שאת רובם השמיט כי אינם נוגעים להלכה. על ספר זה חוברו פירושים רבים, וכמו לרמב"ם, יש לו נושאי כלים שניסו להסבירו. בנוסף חיבר ספר שאלות ותשובות.

דולי הראשונים כרמב"ם, הראב"ד, הרמב"ן, ורבי יצחק בעל התוספות התייחסו אליו בהערצה מופלגת ורוב חכמי ההלכה מתייחסים אליו כאל סמכות העל בפסיקות ההלכה.

לצד הרמב"ם והרא"ש, הרי"ף הוא אחד משלושת נדבכי הפסיקה ההלכתית עליהם בנה ר' יוסף קארו את השולחן ערוך, המהווה את הבסיס ההלכתי של היהדות האורתודוקסית מזה כ-400 שנה.

ספר לחברים על הספר 'שו"ת הרי"ף'

לקוחות שרכשו את הספר "שו"ת הרי"ף", התעניינו גם בספרים הבאים:

שו"ת שרידי אש

שו"ת שרידי אש

הוסף למדף מחיר: 68 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום