מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

שו"ת הרמב"ם פאר הדור

   הוצאת מכון ירושלים

הספר שו"ת הרמב"ם פאר הדור - מהדורה חדשה ומתוקנת עם הוספות והשלמות, שינויי נוסחאות, מקורות וציונים, הערות ומפתחות. 370 עמודים בכריכה קשה בהוצאת מכון אור המזרח שע"י מכון ירושלים. נערך ע"י הרב דוד יוסף בנו של מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל.

 

אודות ספר שו"ת הרמב"ם

תשובות ההלכתיות ששלח הרמב"ם בימי חייו לשואלים. שמו של הרמב"ם התפרסם עוד בימי חייו כגדול הדור, והוא החל לקבל שאלות בנושאי הלכה ובנושאי השקפה מכל רחבי העולם היהודי. את תשובותיו בנושאי השקפה נהוג לכנות אגרות הרמב"ם, עקב אורכן ורב גוניותן, אך בידינו מצויות כ־3000 תשובות הלכתיות שהרמב"ם כתב בכל ענפי התורה. תשובות אלו לקוחות בעיקר מן הגניזה הקהירית, שהרמב"ם פעל בסמיכות אליה. עקב כך נמצאו בגניזה כתבים רבים של הרמב"ם אף בכתב ידו.

תשובות אלה כונסו בהוצאות שונות. הוצאה נפוצה בישיבות היא "שו"ת פאר הדור" בהוצאת מכון ירושלים, שמכילה מבחר של תשובותיו, בצירוף ציונים והערות מהמהדיר, הרב דוד יוסף בנו של הרב עובדיה יוסף זצוק"ל. 

ספר לחברים על הספר 'שו"ת הרמב"ם פאר הדור'

לקוחות שרכשו את הספר "שו"ת הרמב"ם פאר הדור", התעניינו גם בספרים הבאים:

שו"ת חקרי לב

שו"ת חקרי לב

הוסף למדף מחיר: 949 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום