מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

שו"ת זכרון יהודה

   הוצאת מכון ירושלים

שו"ת זכרון יהודה לרבינו יהודה בן הרא"ש זצ"ל - שאלות ותשובות בענינים שונים, יו"ל במהדורה מחודשת ומתוקנת ע"פ כת"י ודפו"ר, עם תשובות חדשות מכת"י, ציונים ומקורות, הערות ומבואות, נספחים ומפתחות. כריכה קשה, בהוצאת מכון ירושלים.

ספר זכרון יהודה יצא לאור לראשונה לפני כ-150 שנה ע"י מנחם איזנשטט בעיר אונגוואר ומאז יצא לאור במספר מהדורות. מהדורה ערוכה ומחודשת זו יצאה על ידי מכון ירושלים על ידי א.י. גולדמינץ ויואל קטן ובה הודפסה גם צוואתו המפורסמת ושיריו, ואף שירים שנכתבו בידי בני דורו עליו.

 

אודות ספר זכרון יהודה

זכרון יהודה, הוא ספר השו"ת, של רבי יהודה בן הרא"ש. הוא חיבר את הספר בזמן שישב על כסא אביו הרא"ש ברבנות העיר טולידו, בצוואתו המפורסמת הנדפסת עם הספר, מגולל רבינו יהודה את מהלכי חייו ותיאור קורותיו בבריחתו מארץ אשכנז לאחר הגזירות ופחדו של אביו הרא"ש שגורלו יהיה כגורל רבו המובהק המהר"ם מרוטנבורג, שנאסר ונכלא עד יומו האחרון. עוד מתאר את חייהם של בני משפחתו, וחלאים רבים אשר עטו עליהם כגון מחלת העיניים בה לקה בקטנותו ואשר סבל ממנה כל חייו.

תשובות מפורסמות

  • בתשובה ע"ה שם דן בדיני מוות למינים והאפיקורסים בדורנו זה, אע"פ שבטלה תורת ארבע מיתות בי"ד. ובדברי הרמב"ם בנושא זה.
  • בתשובה ע"ט בדין אחד שארב לדיין שהפלילו, והכהו, ואף נתלש מהדרת פניו (זקנו), מה עונשו לדעתו.
  • בתשובה כ' סעיף ד' דן האם מותר ללמוד תורה ללא כיסוי הראש (כיפה), תשובה זו עוררה פולמוס רב, והאם בכלל לזה היתה כוונתו של רבינו.
  • תשובה מעניינת נוספת היא תשובה צ"א ובה מבאר רבנו באריכות ענייני מוסר ועוד עניינים בלתי מבוארים, כדוגמת ענין "אין מזל לישראל"

 

 

 

ספר לחברים על הספר 'שו"ת זכרון יהודה'

לקוחות שרכשו את הספר "שו"ת זכרון יהודה", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום