מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

שולחן ערוך "הבהיר" החדש - 17 כרכים

   הוצאת לשם

שולחן ערוך הבהיר החדש - גובה 33 ס"מ מבית הוצאת לשם, מהדורה חדשה, בהירה ויפה המאפשרת ללומד להתמצא בקלות על הדף. 17 כרכים חדשים וגדולים (33 ס"מ במקום 29)

אנחנו שמחים לבשר לכם שיוצא לאור סט "שולחן ערוך הבהיר החדש" - 17 כרכים (במקום 13 עד היום)

מהדורת שולחן ערוך הבהיר החדש

אחרי הרבה שנים של עבודה הוגה ונערך מחדש שולחן ערוך הבהיר החדש על ידי צוות תלמידי חכמים רבנים ואנשי מעשה, אשר עמלו וטרחו ביגיעה רבה, לברר מקחם של רבינו ה'בית יוסף' בשלחן ערוך, והמפה הפרוסה עליו ה"ה רבינו הרמ"א ונושאי כליהם, בניפוי אחר ניפוי ובירור אחר בירור ב"ה שאפשר כבר לברך על המוגמר. אותיות גדולות וברורות במיוחד - בפורמט סטנדרטי (לא גדול מדי). 

ועל כולם מעלות חשובות שנוספו במהדורה החדשה של שולחן ערוך הבהיר: 

 • שיפורים בתוך הטקסט- השלמת חצאי מילים במפרשים, פתיחת רשי תיבות קשים, פיסוק במפרשים הנלמדים, רבבות מראי מקומות במפרשים שעל הדף, ועוד
 • שיפורים בהפניות למפרשים - סידור אותיות מחדש, אוצר מפרשים חדש, הדגשת 'דיבור-המתחיל' ועוד
 • מפרשים שלמים נערכו מחדש - 'קצות החושן', 'נתיבות המשפט', 'משובב נתיבות' ו'קונטרס הספיקות' נסדרו מחדש. רעק"א על חו"מ ואו"ח נסדר והוגה מחדש, ועוד
 • מפרשים חדשים לגמרי במהדורה - פרי דעה על יו"ד הלכות נדה,  פרי חדש השלם על יו"ד, מחצית השקל על יו"ד הלכות בשר וחדש
 • ומעלות רבות נוספות...

 

השוואה בין סוגי שולחן ערוך הקיימים היום בשוק

מכון ירושלים השקיעו הרבה עבודה בתיקונים הכניסו את הפרמ"ג על הדף באופן יחסי די תיקנו את השו"ע אולם אין בין השו"ע מכון ירושלים והשו"ע הוצאות הישנות שום קשר בצורת הדף וגם שיבושים חדשים אין הרבה ויש כמה הוספות של אחרונים מכל מיני מהדורות 

מורשה להנחיל השקיעו הרבה עבודה בתיקונים הוציאו את הנתיבות והקצות מהדף באופן יחסי די תיקנו את השו"ע אולם אין בין השו"ע מורשה להנחיל והשו"ע הוצאות הישנות שום קשר בצורת הדף וגם יש שיבושים חדשים ויש כמה הוספות של אחרונים מכל מיני מהדורות והחידוש הגדול של מורשה להנחיל זה הכתב יד של הש"ך יש שם הרבה חידושי דינים הנוגע למעשה 

הוצאת מלכים הדפסה בצורה איכותית ואותיות יפות. אין תיקונים ואין שיבושים חדשים, כמו המהדורות הישנות רק יותר יפה. נצמדו לצורת הדף של המהדורות הקודמות.

מהדורת הבהיר שלפניכם הודפסה מחדש לגמרי עם תיקונים רבים. הפמ"ג, הקצות והנתיבות נמצאים על הדף. לא נצמדו ממש לצורת הדף מהמדורות הקוומות, אבל אין הרבה הבדל - נראה כמו המהדורות הקדומות. הגדלים השונים הקיימים מאפשרים ללומד ללמוד על פי הרגליו בין אם זו מהדורה גדולה או פנינים.

 

אודות ספר השולחן ערוך

שולחן ערוך הוא ספר ההלכה הבסיסי שכתב ר' יוסף קארו בצפת ונדפס לראשונה בוונציה בשנת ה'שכ"ה - 1565, ועליו מתבססים ומסתמכים מרבית הפוסקים מזמנו והלאה. כיום, נוהגים רוב רבני ישראל לפסוק הלכות על פי ספר זה. ר' יוסף קארו מציג בהקדמת הספר את הסיבות לכתיבת הספר, בפרט הוא מדגיש את הקושי שיש לאדם הפשוט להגיע להלכה ברורה עקב ריבוי המחלוקות ואריכות הדיונים. כתיבת הספר התבססה על ספרו בית יוסף, בו נידונו הסוגיות בהרחבה.

המחבר כלל בספר זה רק הלכות מעשיות לימינו אלו, שבהם אין בית המקדש קיים. מסיבה זו, הלכות רבות כמו הלכות טומאה וטהרה, קורבנות, וחלק מהמצוות התלויות בארץ לא מופיעות בספר. זאת בניגוד לספרו של הרמב"ם, "משנה תורה", שמקיף את התורה כולה וכולל את כל תרי"ג המצוות, גם אלה שאינן רלוונטיות לימינו.

בפסיקתו בשולחן ערוך הביא רבי יוסף קארו בדרך כלל את דעת הרוב מבין שלושת עמודי ההוראה: הרמב"ם, הרי"ף, והרא"ש. אולם כאשר רק שניים מבין הפוסקים הכריעו בנושא מסוים, והיו חלוקים ביניהם, הוא צירף את דעות הרמב"ן, הר"ן, הרשב"א, המרדכי והסמ"ג והכריע כדעת הרוב.

מסביב לשולחן ערוך נכתבו מאות פירושים שונים המביאים מקורות להלכותיו מן התלמוד והראשונים, מבארים את דבריו ומביאים דעות חולקות. פירושים אלו מכונים "נושאי כלים".

הפירושים הבאים מודפסים במהדורות הנפוצות של השולחן ערוך, ונחשבים לפירושים החשובים ביותר:

 • מגן אברהם - (מג"א) על אורח חיים נקרא בתחילה גם "נר ישראל" (ראשי תבות של נר יפה של רבי אברהם לוי) על מגן אברהם נכתבו הפירושים פרי מגדים ומחצית השקל.
 • טורי זהב - (ט"ז) ספרו של רבי דוד הלוי סגל חתנו של הב"ח נקרא בתחילה "מגן דוד". נכתב על כל חלקי השו"ע
 • שפתי כהן - (ש"ך) ספרו של רבי שבתי כהן על יורה דעה וחושן משפט.
 • מאירת עינים - (סמ"ע - ספר מאירת עינים) על חושן משפט (כפי הנראה היה גם על יורה דעה).
 • באר היטב - על כל חלקי השו"ע.
 • שערי תשובה - על אורח חיים ליקוטים מספרי שו"ת.
 • פתחי תשובה - על יורה דעה, אבן העזר, וחושן משפט- ליקוטים מספרי שו"ת.
 • ביאור הגר"א - על כל חלקי השו"ע.
 • בית שמואל - (ב"ש) על אבן העזר.
 • חלקת מחוקק - (ח"מ) על אבן העזר (עד סימן קכ"ו).
 • משנה ברורה - ספרו של החפץ חיים על אורח חיים. מקובל (כפסיקה אחרונה) בעיקר אצל האשכנזים.

פירושים חשובים נוספים הם:

 • פרי חדש לרב חזקיה די סילוה
 • מטה יהודה ושבט יהודה לרב יהודה עייאש
 • שתילי זיתים לרב דוד משרקי
 • ברכי יוסף ומחזיק ברכה לחיד"א ועוד.

הספר מתבסס על ספרו של ר' יעקב בן הרא"ש ("בעל הטורים") הנקרא "ארבעה טורים", ומכונה גם "טור". על ה"ארבעה טורים" כתב ר' יוסף קארו פירוש בשם "בית יוסף". מכיוון שה"בית יוסף" היה גדוש בפלפולים למדניים, קשה היה להסיק הלכה תוך לימוד בספר. לפיכך סִגנן שוב המחבר את דבריו בצורת הלכות הלכות, על-מנת לאפשר פסיקת הלכה ברורה. כמו כן מטרת השולחן ערוך הייתה לאפשר חזרה כל שלושים יום על הבית יוסף (ובזמננו אף יצא לאור שו"ע מסודר לפי ימי החודש).

ספר לחברים על הספר 'שולחן ערוך "הבהיר" החדש - 17 כרכים'

חזר למלאי
שולחן ערוך "הבהיר" החדש - 17 כרכים
לחץ על התמונה להגדלה
תמונה שניה- הספר שולחן ערוך "הבהיר" החדש - 17 כרכים

שולחן ערוך "הבהיר" החדש - 17 כרכים

הוסף למדף מחיר: 1409 ₪

לקוחות שרכשו את הספר "שולחן ערוך "הבהיר" החדש - 17 כרכים", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום