ספרי קודש - המדף היהודי
מוקד הזמנות: 03-5531443

ספרי קבלה

ספרים בקטגוריה

הקבלה היא תורת הסוד במחשבת היהדות שעברה במסורת חכמי העם היהודי מתקופת התנאים ועד ימינו. לקבלה השפעה גדולה מאוד על חיי הרוח היהודיים, והתבססו עליה תנועות רוחניות שונות, כגון החסידות. כמו כן, השפיעה הקבלה על תחומים רבים ביהדות, ובהם ההלכה והמנהגים, פרשנות המקרא, ספרות התפילה והפיוט, ספרות המוסר ועוד.

במדף היהודי מגוון ענק של ספרי קבלה: ספרי הזוהר, כתבי האר"י לשם שבו ואחלמה, פחד יצחק, ספר הברית ועוד. יש לנו אפילו קטגוריה שלמה לספרי קבלה נדירים.