ספרי קודש - המדף היהודי
מוקד הזמנות: 03-5531443

זוהר מתוק מדבש

ספרים בקטגוריה

ספר הזוהר עם פירוש מתוק מדבש - של הרב דניאל פריש

ביאור בעברית פשוטה ונוחה להבנה וללימוד משמעותי גם ללומדים בלי רקע עיוני, פשוט מפרש בצורה נפלאה כל מילה ומילה בדרך קלה וקצרה עפ"י מפרשי הזוהר הקדמונים זי"ע. 

אודות פירוש מתוק מדבש לספר הזוהר

מתוק מדבש הוא פירוש על כל ספר הזוהר מלה במלה ודף על דף בדרך קל וקצר למען ירוץ הקורא בו בלי מכשול. מלוקט ומבורר ממפרשי הזוהר הקדמונים זיע"א, וכדי שיהיה שווה לכל נפש עשינו היכר כזה: חלק הנסתר נדפס באותיות רש"י, חלק הנגלה נדפס באותיות מרובעות. ועוד נוספו בו מעלות רבות כאשר תחזינה עיני הקורא מישרים בהקדמה, וכאשר ירגיש כל המעיין בלומדו בספר.

מעלת ספר הזוהר ביהדות

בזכות הקריאה והלימוד בספר הזוהר הקדוש מובטח לנו שנזכה ונגאל ברחמים ללא צרות וייסורים רח''ל. דבר זה מבואר בספר הזוהר הקדוש מפי קודשו של משה רבנו ע''ה ''הרעיא מהמנא'' אשר היה נגלה לרבי שמעון בר יוחאי ולחבריו במעמד מלא הוד ומגלה להם סתרי תורה. וכך אומר משה רבנו ע''ה לרשב''י זיע''א בזוה''ק פרשת נשא, ''בהאי חיבורא דילך דאיהו ספר הזוהר יפקון ביה מן גלותא ברחמי'' ביאור הדברים: בזכות החיבור שלך ספר הזוהר הקדוש יצאו בני ישראל מן הגלות ברחמים! ללא צרות וייסורים וללא צּער חבלי משיח. 

אזל מהמלאי
699 ₪
אזל מהמלאי