ספרי קודש - המדף היהודי
מוקד הזמנות: 03-5531443

טיב הכונות - קדיש

הוצאת טיב הכונות

טיב הכונות - קדיש

עם פירוש טיב הכונות לרב המקובל גמליאל רבינוביץ'.

 

הפירוש נחלק לחמשה חלקים:

טיב הכונות – מפרש ומבאר את דברי האריז"ל

פתחי הכונות – מראה מקומות בסדרה טיב הכונות

שפע הכונות – הערות ודקדוקים על שער הכונות

מסורת הכונות – מראה מקומות על שער הכונות מחז"ל, פוסקים ומכתבי האריז"ל

שפע הסידור – פירוש על סידור הרש"ש

ספר לחברים על הספר 'טיב הכונות - קדיש'