מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

תיקון שובבי"ם

תיקון שובבי"ם

עננו להרש"ש עם פירוש טיב התשובה 

סדר הכוונות ים לשובבי"ם ת"ת, כפי שמובאים בכתבי הרב הקדוש עמוד העולם בוצינא דנהורה רבינו האריז"ל זיע"א. אשר נמצא בכתובים להרב הקדוש אור השמש רבינו הרש"ש זיע"א שסדרו בנוסח תפילת ענננו ונחלק לחמישה כרכים:

טיב התשובה

פתחי תשובה

שפע התשובה

ביאורי התשובה

מסורת התשובה

תיקון שובבי"ם

עננו להרש"ש עם פירוש טיב התשובה 

 

ספר לחברים על הספר 'תיקון שובבי"ם'

לקוחות שרכשו את הספר "תיקון שובבי"ם", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום