מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

סט זהר הקדוש - מתוק מדבש - מהדורת בלכתך בדרך

   הוצאת מתוק מדבש

סט הזוהר הקדוש עם פירוש מתוק מדבש לרב דניאל פריש, מהדורת בלכתך בדרך, 70 כרכים, כריכה רכה. אחרי שנים רבות של ציפיה סוף סוף יצא לאור ברוב פאר והדר סט זהר הקדוש "מתוק מדבש" מהדורת בלכתך בדרך. עם ביאור לעברית פשוטה ונוחה להבנה וללימוד משמעותי גם ללומדים בלי רקע עיוני, פשוט מפרש בצורה נפלאה כל מילה ומילה בדרך קלה וקצרה עפ"י מפרשי הזוהר הקדמונים זי"ע. 

אודות פירוש מתוק מדבש לספר הזוהר

מתוק מדבש הוא פירוש על כל ספר הזוהר מלה במלה ודף על דף בדרך קל וקצר למען ירוץ הקורא בו בלי מכשול. מלוקט ומבורר ממפרשי הזוהר הקדמונים זיע"א, וכדי שיהיה שווה לכל נפש עשינו היכר כזה: חלק הנסתר נדפס באותיות רש"י, חלק הנגלה נדפס באותיות מרובעות. ועוד נוספו בו מעלות רבות כאשר תחזינה עיני הקורא מישרים בהקדמה, וכאשר ירגיש כל המעיין בלומדו בספר. 

מעלת ספר הזוהר ביהדות

בזכות הקריאה והלימוד בספר הזוהר הקדוש מובטח לנו שנזכה ונגאל ברחמים ללא צרות וייסורים רח''ל. דבר זה מבואר בספר הזוהר הקדוש מפי קודשו של משה רבנו ע''ה ''הרעיא מהמנא'' אשר היה נגלה לרבי שמעון בר יוחאי ולחבריו במעמד מלא הוד ומגלה להם סתרי תורה. וכך אומר משה רבנו ע''ה לרשב''י זיע''א בזוה''ק פרשת נשא, ''בהאי חיבורא דילך דאיהו ספר הזוהר יפקון ביה מן גלותא ברחמי'' ביאור הדברים: בזכות החיבור שלך ספר הזוהר הקדוש יצאו בני ישראל מן הגלות ברחמים! ללא צרות וייסורים וללא צּער חבלי משיח. 

ספר לחברים על הספר 'סט זהר הקדוש - מתוק מדבש - מהדורת בלכתך בדרך'

סט זהר הקדוש - מתוק מדבש - מהדורת בלכתך בדרך
לחץ על התמונה להגדלה
תמונה שניה- הספר סט זהר הקדוש - מתוק מדבש - מהדורת בלכתך בדרך תמונה שניה- הספר סט זהר הקדוש - מתוק מדבש - מהדורת בלכתך בדרך

סט זהר הקדוש - מתוק מדבש - מהדורת בלכתך בדרך

הוסף למדף מחיר: 580 ₪

לקוחות שרכשו את הספר "סט זהר הקדוש - מתוק מדבש - מהדורת בלכתך בדרך", התעניינו גם בספרים הבאים:

חזר למלאי
אוצר הזוהר

אוצר הזוהר

הוסף למדף מחיר: 219 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום