מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

ספר הזוהר מתורגם - 3 כרכים

   הוצאת ברזני

ספר הזוהר מתורגם בהוצאת ברזני, מתורגם ללשון הקודש מול הלשון הארמית ע"י רבי יהודה יודל רוזנברג, עם מראה מקומות ופירוש "זיו הזוהר" לרבי יהודה יודל רוזנברג.

 

אודות תרגום זה לספר הזוהר

[נערך מתוך mytzadik] אדמו''ר רבי יהודה יודל רוזנברג נולד בשנת ה'תר”ך בסקראצ'ב (פולין). מילדותו שקד על לימוד התורה, למד את השפה העברית ונודע כעילוי מסקראצ'ב. בגיל 16 הוסמך על ידי הרב הראשי המקומי (ר' מרדכי זאב) לפסוק בשאלות הלכתיות. בתחילת שנת ה'תרע"ד עבר לטורונטו (קנדה), כיהן כרב קהילת "בית יעקב" וניהל את תלמוד תורה "עץ חיים". בשנת ה'תרע"ט עבר להתגורר במונטריאול (קנדה), ייסד בית דין רבני וכיהן כראש אב בית הדין. בתחילת חודש חשון ה'תרפ"ג החל לכהן כסגן נשיא 'ועד הרבנים' במונטריאול לתקופה קצרה. עסק בתרגום ה"זוהר" לעברית, נודע בפירושו "זיו הזוהר" וכתב ספרים רבים בנושאים שונים.
ביום רביעי ה'תרצ"ו השיב את נשמתו ליוצרה.
מספריו:
• אלופי יהודה: שו"ת
• אליהו הנביא
• גורל העשיריות
• דברי הימים אשר לשלמה המלך עליו השלום
• דרשה צמר ופשתים
• וזאת ליהודה: על התורה
• חושן המשפט (ק)
• חכמת שלמה המלך: מדרשים
• ידות נדרים: על מסכת נדרים (ק)
• יחוה דעת (ק)
• מאור החשמל (ק)
• מקוה יהודה
• נפלאות הזהר
• נפלאות מהר”ל מפראג
• סדר הפרוזבול
• סדר הקפות
• עטרת תפארת: בעניין בר המצוה
• פרי יהודה: חידושים ופירושים על התורה
• קריאה הקדושה: הלכות ומנהגי קריאת התורה
• רפאל המלאך
• רפואת הנפש ורפואת הגוף
• שערי זהר תורה
• שפתי צדיקים (ק)
• תפארת המהר"ל משפולי

 

אודות ספר הזוהר

ספר הזוהר הוא הספר המרכזי של חכמת הקבלה. המיוחס לתנא רבי שמעון בר יוחאי, ונכתב לפני כאלפיים שנה. ספר מכיל מדרשים, רובם בארמית, על התורה מחולקים לפי פרשות השבוע, ומשולבים בו שני חיבורים מאוחרים; "רעיא מהימנא" ו"תיקוני הזוהר".

מעלת ספר הזוהר ביהדות

בזכות הקריאה והלימוד בספר הזוהר הקדוש מובטח לנו שנזכה ונגאל ברחמים ללא צרות וייסורים רח''ל. דבר זה מבואר בספר הזוהר הקדוש מפי קודשו של משה רבנו ע''ה ''הרעיא מהמנא'' אשר היה נגלה לרבי שמעון בר יוחאי ולחבריו במעמד מלא הוד ומגלה להם סתרי תורה. וכך אומר משה רבנו ע''ה לרשב''י זיע''א בזוה''ק פרשת נשא, ''בהאי חיבורא דילך דאיהו ספר הזוהר יפקון ביה מן גלותא ברחמי'' 

ביאור הדברים: בזכות החיבור שלך ספר הזוהר הקדוש יצאו בני ישראל מן הגלות ברחמים! ללא צרות וייסורים וללא צּער חבלי משיח. 

גדולי ישראל על ספר הזוהר

כאור לעינים ביאורו של השל''ה הקדוש שכתב על כך ''הנה מבואר מכאן שחיבור הזהר היה עתיד להיות גנוז וכו' עד שיבוא הדור האחרון בסוף הימים שאז יתגלה לתחתונים, ובזכות העוסקים יבוא המשיח כי אז תמלא הארץ דעה. לא יהיה הגאולה עד שיזכו לתוספת הקדושה הזו והוא רצון האל יתברך ואשרי הזוכה בה'' (עשרה מאמרות מאמר ראשון, שני לוחות הברית) 

כמו כן בנוסף למעלה הנפלאה של קירוב הגאולה ברחמים מסוגל הלימוד והקריאה בספר הזוהר הקדוש לבטל כל גזירות קשות ולהיות כחומה בצורה מפני כל צרה רח''ל. 

גאון ישראל הרמח''ל רבנו משה חיים לוצטו זצוק''ל זיע''א בעל ה''מסילת ישרים'' ועוד, תיקן בישיבתו סדר לימוד מיוחד של גירסא בספר הזוהר הקדוש במשמרות ללא הפסק כלל, מעלות השחר עד שקיעת החמה וקבע דבר זה כתקנה הראשונה בישיבתו.

מרן רבינו יוסף חיים זיע''א בעל הבן איש חי מבאר את מאמר הגמרא ''כל העוסק בתורה מבפנים תורה מכרזת עליו מבחוץ'' שכל העוסק בחלק הפנימי של התורה זוכה ומאירות עיניו בחלק הנגלה של התורה.

ואף מו''ר הגאון הגדול רבי בן ציון אבא שאול זצוק''ל זיע''א היה מורה לתלמידיו בעודם בחורים צעירים לקרא בכל יום מס' דפים בספר הזוהר שזה יעזור לפתוח את הלב לתורה ולזכך הנפש, והוסיף עוד ואמר כי ספר הזוהר הקדוש מלא וגדוש במוסר ומלהיב ביותר לעבודת השי''ת וזהו ספר המוסר הטוב ביותר. 

 

ספר לחברים על הספר 'ספר הזוהר מתורגם - 3 כרכים'

לקוחות שרכשו את הספר "ספר הזוהר מתורגם - 3 כרכים", התעניינו גם בספרים הבאים:

ספר הזהר בנגלה

ספר הזהר בנגלה

הוסף למדף מחיר: 49 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום