מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

שערי זוהר

   הוצאת מתוק מדבש

הספר שערי זוהר הינו מבוא לעוסק בספרי הזוהר ובתורת הנסתר מאת הרב דניאל פריש. 515 עמ' ערוכים באופן שיה שווה לכל נפש. בהוצאת מתוק מדבש.

תוכן ספר שערי זוהר

ספר שערי זוהר מאת הרב דניאל פריש זצ"ל מבאר ביסודיות כל הפרטים השייכים לחיבור ספר הזוהר על כל חלקיו. ספר הזוהר, ספר זוהר חדש, ספר תיקוני זוהר ומבוארים בו היטב כללי ספר הזוהר וכללי הביאור "מתוק מבדש".  בספ "שערי זוהר" מבוארים כללים יקרים והקדמות חשובות ביניין ספר הזוהר וכלליו, עם ידיעות נחוצות בל תורת הנסתר, מלוקט ונסודר דבר דבור על אופניו מתוך המסקנות שבספרי המקובלים הראשונים והאחונים.

ספר לחברים על הספר 'שערי זוהר'

לקוחות שרכשו את הספר "שערי זוהר", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום