מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

אידרת אליהו אדרא זוטא

   הוצאת מכון אהבת שלום

אידרת אליהו אדרא זוטא

עם ביאורי הגר"א

ביאור על סדר לשונות האדרא בפירוש מאמר ומאמר

על פי דברי הגר"א

אשר נעתקו מהספר לספרא צניעותא, הזוהר והתיקונים, ועוד ליקוטי רבים עם הארות ומראי מקומות, בתוספת השלמות מביאורי רבותינו האר"י והרמח"ל.

וכן מספר מים אדירים לתלמיד הגרמ"מ משקלוב ז"ל.

עוד נוסף קובץ ליקוטי רבותינו רמח"ל והגר"א ז"ל בעניני האדרא זוטא, וכן השתלשלות האצילות ע"פ הגר" מווילינא

אידרת אליהו אדרא זוטא עם ביאורי הגר"א

ספר לחברים על הספר 'אידרת אליהו אדרא זוטא'

לקוחות שרכשו את הספר "אידרת אליהו אדרא זוטא", התעניינו גם בספרים הבאים:

חמדת ימים ג"כ

חמדת ימים ג"כ

הוסף למדף מחיר: 95 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום