מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

ברית מנוחה

ספר ברית מנוחה

ספר ברית מנוחה, להרב אברהם ב"ר יצחק מרמון הספרדי, כריכה קשה. ספר המיוחס לרבי אברהם מרימון הספרדי אשר חיבר ע"פ נשמת רבי חמאי גאון. ספר קדוש המתאר את עולם הבריאה והמלאכים, ודברים קבליים עליונים ונשגבים. 

אודות הספר 

ברית מנוחה הוא ספר קבלי שנכתב על ידי הרב אברהם ב"ר יצחק מרמון הספרדי, שחי במאה השנייה לאלף הששי (1340-1440). הספר נדפס לראשונה בשנת ה'ת"ח. החיד"א ציין שראה את הספר בכתב יד  והנדפס הוא כמחצית בלבד ויש בו טעויות, וכי יש מייחסים אותו ל"רב חמאי גאון".

הרמ"ק בספרו פרדס רמונים מצטט מדבריו בכמה מקומות על חשיבות הספר ברית מנוחה ומציין את חשיבותו. בשער כ', שער השמות פרק א: "בוודאי כל דברי הספר הנחמד ההוא דברי אלהים חיים נאמרים ברוח הקודש או  מקובלים מפי אנשים גדולים". בשער כ"ח, שער הנקודות פרק א: "ועוד נביא ראיה מספר ברית מנוחה והוא ספר נחמד בביאור עשר נקודות משם בן ד', ומתוך דבריו נראה ודאי היותם דברי קבלה מפה אל פה או מפי מלאך, שאינם דברים מושגים ברוב עיון או דקות שכל אלא השגה נפלאה קרוב אל רוח הקודש".

הרב חיים ויטאל בהקדמתו לשער ההקדמות ונדפסה גם בהקדמה לספרו עץ חיים: "בעניין ספרי הקבלה האמיתיים הנמצאים, אמר לנו מורי האר"י זלה"ה כו' דספר ברית מנוחה הוא אמיתי וחברו חכם גדול בתורה ובחכמה  ונאמן רוח, וכיסה את דבריו בעומק, ונעשה על פי נשמת צדיק אחד קדמון שעלה אליו אליהו ז"ל ולמדו".

מבנה הספר ברית מנוחה

הספר נפתח בהקדמה המתארת את השתלשלות מוסרי תורת הקבלה בעם ישראל, ולאחריה באים עשרה "דרכים" פרקים שהם מדריך לקבלה מעשית: חכמה, אהבה (כולל עשרה ניקודים לשם ה'; ביאור ארבע פינות המרכבה), שלום, יראה (ולאחריה "תפילה גדולה"), בינה, השכל, חמדה, יחוד, המשך היחוד, מבוא המגדל.

המלצות האחרונים על ספר ברית מנוחה

האר"י ז"ל הקדוש נועיד עליו שהוא ספר אמיתי וחברו חכם גדול בתורה ובחכמה ונאמן רוח... ונעטה ע"פ נשמת צדיק אחד קדמון שנגלה אליו אליהו ז"ל ולמדו. הרמ"ק מעיד עליו שהוא קבלה מפה אל פה או מפי מלאך שאינם דברים מושגים כרוב עיון ודקות השכל רק השגה נפלאה ברוח הקודש. הרמ"ז מעיד שנכתב ע"פ נשמת רב חמאי גאון. הרמח"ל מעיד עליו שהוא ספר נכבד ויקר מאוד ונאמן בכל דבריו מפרש סוף העולם עד אלף העשירי.  

ר' אברהם מרימון הספרדי הינו בעל הסגולה הוא כתב זאת בספר "ברית מנוחה" שהינו ספר קבלי המיוחס לתקופה של לפני האר"י וזוהי לשונו: " ..קבלה יהיה בידך שהשנה התשיעית ליובל שנה מובחרת, חדש הט' חדש טוב מן הטובים וחדש רצון, ויום הט' לחדש מן המובחר שבכל החדש, ושעה תשיעית של יום שעה טובה ומובחרת משעות היום, וכסדר הזה למעלה בין העליונים התשיעית היא המובחרת..."

ספר לחברים על הספר 'ברית מנוחה'

לקוחות שרכשו את הספר "ברית מנוחה", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום