מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

גולל אור

   הוצאת ברזני

הספר גולל אור סובב הולך על גלגולי הנשמות אשר הורה גבר האור המופלא רבינו הארי זלה"ה ומשנהו הרח"ו זלה"ה וגם מהרמ"ע זלה"ה, אשר קבל ממה"רי סרוק אשר קבל מרבו האר"י. אחרי ספר גולל אור נוסף ספר ערכי הכנויים ועל ידם חדושים על דרך נסתר סקצת פסיקים חכ"ו ומאמרי חז"ל אשר חברו החכם המרומם מאיר ביקייאם ה"י. 

ואחר החתום קצת חידושים על הרמב"ם ומאמרי חז"ל מהגביר החכם המרומם כמהר"ר משה צונצין הי"ו בה"ר יהושע צונצין נ"ע אשר על ידו הובא לעלותו על מזבח הדפוס. משה זכה וזיכה את הרבים זכות הרבים תלוי בו.

נדפס לראשונה באזמיר, וכעת יוצא לאור מחדש בהוצאת ברזני המשובחת.

ספר לחברים על הספר 'גולל אור'

לקוחות שרכשו את הספר "גולל אור", התעניינו גם בספרים הבאים:

ספר הברית השלם

ספר הברית השלם

הוסף למדף מחיר: 68 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום