מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

גליא רזא

הספר גליא רזא מהמקובל רבי אברהם תלמיד האריז"ל המוזכר בשם החיד"א ב"שם הגדולים" כ"בעל דברים נוראים".

הספר גליא רזא יצא לאור בפעם הראשונה ע"י האדמו"ר מצ'רנוביץ זצוק"ל הכותב בהקדמתו: "..שכל דברי הספר הזה על תבה ותבה אית בהו שרשים גדולים ונעלמים, נוראים ונפלאים לכנוס על ידם לפני ולפנים ולהבין דברי רז"ל, תורה שבכתב ובע"פ". וכעת יוצא לאור בפעם השניה עם תוספת חשובה מכתב יד שפוענח, מנוקד ומבואר עם 500 הערות ובתוספת מפתחות מועילים.

ספר לחברים על הספר 'גליא רזא'

לקוחות שרכשו את הספר "גליא רזא", התעניינו גם בספרים הבאים:

זוהר הרקיע

זוהר הרקיע

הוסף למדף מחיר: 70 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום