מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

דרכי חכמת האר"י

ספר דרכי חכמת האר"י

והוא קובץ מאמרים מועתק אות באות דבר דבור על אופניו מכל כתבי הרב המקובל האלוקי בוצינא קדישא רבינו האר"י הקדוש זלה"ה אשר דיבר בקדשו כפי הקבלה האמתית שקיבל מפי אליהו הנביא זכור לטוב ואשר המה הקדמות יקרות ונעלות הצריכים מאד לחכמת הקבלה.

ונלוה אליו - קונטרס אילני אור

ובו נערכו ונסדרו כל מערכות עליון הנכללים באילן הקדוש מרום חביון עד סוף העשיה בכמה פנים חדשות ובכללם תיקוני הכוונות והפירות היוצאים מתוכם כל זה נסדר ונערך בלשון קלה למתחילים בחכמה.

עבודה מקיפה מאוד! ספר חובה!

 

ספר לחברים על הספר 'דרכי חכמת האר"י'

לקוחות שרכשו את הספר "דרכי חכמת האר"י", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום