מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

חסד לאברהם

הספר חסד לאברהם השלם המדוייק והמבואר, לרבי אברהם אזולאי זצ"ל, עם ביאורים והערות יקרות. הספר הקדוש חסד לאברהם כולל הקדמות ופירושים נפלאים בעניינים שונים וחשובים על דרך הפרד"ס.

 

אודות מהדורה משובחת זו של חסד לאברהם

חסד לאברהם יוצא מחדש ובהידור רב על פי דפוס ראשון ותוקנו מאות שגיאות בכל הספר. במהדורה זו נוסף בפירוש המיוחד יפה מראה המבאר ומפרש כל משפט וקטע באר היטב, נערך ונתבאר בסיעתא דשמייא ע"י יוסף בן יצחר הכהן. 

 

נוסח שער חסד לאברהם בדפוס הראשון

ספיר ויהלום גזרתו. מהררי קדש יסודתו. דברים אשר ראשם בשמים. כזהר הרקיע מאירת עינים. סודות נשגבים ונפלאים. סתרי תורה בפז מסולאים. הצעות והקדמות לספר הזהר. זכים וברורים כעצם השמים לטוהר. חכמה תבונה ודעת. ממעין הקבלה נובעת. מספרי הרמ"ק וגורי האר"י מקור הדברים. כולם יחד תמימים וישרים בספר חסד לאברהםכל אלה יחד מפלאות תמים דעים. הרב הגדול קדוש עליון המקובל האלהי חסידא ופרישא מוהר"ר אברהם אזולאי זצ"ל.

 

אודות מחבר חסד לאברהם

רבי אברהם אזולאי היה רב ומקובל, סבו או אבי-סבו של הרב החיד"א. נולד לרבי מרדכי בעיר פאס שבמרוקו. בעקבות צרות רבות שנגרמו ליהודי פאס מהגוים, גמלה בלבו ההחלטה לעלות לארץ ישראל. בדרכו ארצה, טבעה האונייה, אך הוא ניצל. כאות תודה לקב"ה על נס הצלתו, החליט רבי אברהם לצייר את חתימת ידו בצורת אונייה.

בשנת ה'ש"ס הגיע לעיר חברון, אותה עזב בשנת ה'שע"ט עקב מגפת דבר שהתחוללה בה, ועבר לירושלים. בירושלים ישב זמן מה, אך לאחר שגם בה התחילה מגפה, נדר נדר שאם יזכה לחזור לחברון, יפרסם את חידושי התורה שכתב במשך השנים. לאחר תקופה בירושלים עבר לעיר עזה, שם הוציא לאור את ספריו "חסד לאברהם" ו"בעלי ברית אברהם".

לפי המסופר בהקדמת הספר אוצרות חיים, רבי אברהם אזולאי ביחד עם רבי יעקב צמח נסעו לסוריה לקברו של רבי חיים ויטאל, שם עשו ביחד יחודים עד שקיבלו מרבי חיים ויטאל רשות לחפור בקברו ולהוציא משם את כתביו הגנוזים. אחד הכתבים היה הספר אוצרות חיים, שהוא בעצם מהדורה קמא לספר עץ חיים.

למד מרבי חיים ויטאל (תלמידו של האר"י) ולמד יחד עם שמואל ויטאל בנו של רבי חיים. בספריו מתאר פעמים רבות את המעלות הרוחניות של ישיבה בארץ ישראל, ובפרט בעיר חברון. אף שלמד קבלה מפי הרב חיים ויטאל, שהיה תלמידו המובהק של האר"י, הושפע רבות מקבלת הרמ"ק השונה מקבלת האר"י.

התגורר בחברון שנים ארוכות, ונקבר שם לאחר פטירתו בשנת ה'ת"ד (1643). בין צאצאיו נמנים הראשון לציון הרב אברהם בן דוד יצחקי, רבה של חברון הרב אברהם ישראל זאבי, והרב החיד"א.

 

ספר לחברים על הספר 'חסד לאברהם'

לקוחות שרכשו את הספר "חסד לאברהם", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום