מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

כללי התחלת החכמה

   הוצאת הפצת אור התורה

ספר כללי התחלת החכמה, הרב קלונימוס קלמן אלטשולר, הפצת אור התורה, כריכה קשה. כללי התחלת החכמה - כללים למתחילים ללמוד ידיעות התחלת החכמה והאמת, מיוסד על פי הגר"א והרמח"ל בכתבי הזוהר והאריז"ל.

אודות הספר כללי התחלת החכמה

כללי - כללים למתחילים ללמוד ידיעות התחלת החכמה חכמת אמת. והוא ספר יקר, מיוסד על פי פירושי הגר"א והרב משה חיים לוצאטו ז"ל, בכתבי האר"י ז"ל, וזוהר הקדוש, ומשאר ספרי המקובלים מכתבי האר"י ז"ל ונלווה אליו עוד קונטרס כללים וכינויים שנקראו בשמות הספירות שנמצאו בזוהר הקדוש וכתבי האר"י ז"ל.

כל זה חיבר רב אחד מיוחד גאון וצדיק מפורסם, ארי' דבי עלאה וכו'. אשר מרוב צדקתו וענוותנותו לא רצה להזכיר שמו. ונעתק מעצם כתב יד קודשו ונסדר על ידי אהרן מאיר בן א"א מהרא"ל ז"ל אלטשולער שו"ב בק"ק מאריופאל יע"א, נין ונכד הגאון וצדיק המקובל האלהי קדוש וכו' הר"ר קלונימוס קלמן זצלה"ה מק"ק טשאוס

וכעת נסדר מחדש בהגהה מדוייקת ובתוספת פיסוק ומקורות.

ובראשו מבוא מדברי גדולי ישראל על חשיבות לימוד חכמת הקבלה.

ספר לחברים על הספר 'כללי התחלת החכמה'

לקוחות שרכשו את הספר "כללי התחלת החכמה", התעניינו גם בספרים הבאים:

שרשי הים סט 5 כר

שרשי הים סט 5 כר

הוסף למדף מחיר: 435 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום