מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

משנת חבר

הספר משנת חבר לרבי יצחק אייזיק חבר- יסודות וביאורים בענייני תורה יראה ועבודת ה', מלוקט מדברי הגה"ק רבי יצחק אייזיק חבר זצוקללה"ה. ובנוסף נדפס עליו קונטרס שבחי הגר"א- ליקוט מכתבי רבותינו גדולי הדורות מגדולת תפארת הדאם הגדול בענקים, איש אלוקים אור עולם הגר"א מוילנא זיע"א. הוצאה חדשה ומפוארת בכריכה קשה ואיכותית.

 

 אודות מחבר משנת חבר

רבי יצחק אייזיק חבר היה גאון בנגלה ובנסתר, רב בכמה עיירות בליטא, ומחבר ספרים רבים. היה תלמידו המובהק של רבי מנחם מנדל משקלוב תלמידו של הגאון מווילנה, ולכן כונה 'פה שלישי להגר"א', ונחשב מגדולי מנחילי תורתו. 

רבי יצחק אייזיק נולד בשנת תקמ"ט בעיר הורודנה, לאביו רבי יעקב חבר‏, ולאימו חינקא בת רבי יצחק מאמדור‏. מהיותו נער בן 14 למד מפי רבי מנחם מנדל משקלוב‏ שעלה לארץ בשנת תקס"ח בהיות ר' יצחק אייזיק בן 19. עוד בהיותו צעיר לימים התמנה לרבנות בעיירה פרזווע, ואחר כך שימש ברבנות בערים: ראזינאי, וולקוביסק, טיקטין, ובארבע שנותיו האחרונות ברבנות העיר סובאלק, שם נפטר בן שישים וארבע בשנת תרי"ג.

תלמידו רבי יצחק כהנא מספר‏ "אמר לי אדמו"ר ז"ל שעסק בדברי רבינו הגדול האריז"ל ורבינו הגדול הגר"א ז"ל שלושים שנה רצופים". רבי יצחק אייזיק עסק גם במשנת הרמח"ל ובספרו "פתחי שערים" שילב מתורת האריז"ל הגר"א והרמח"ל יחד.‏ נאמן לשיטת הגר"א הוא מפרש את כתבי האריז"ל בדרך משל, על דרכו של הרמח"ל. רבי יצחק אייזיק חיבר גם ספר "מגן וצינה" להוכיח אמיתות ספר הזוהר וחכמת הקבלה.

משנת חבר הוא ליקוט מדברי רבי יצחק אייזיק חבר, ולא ספר שיצא במסודר על ידו, וכולל בתוכו כאמור יסודות וביאורים בענייני תורה יראה ועבודת ה'.

ספר לחברים על הספר 'משנת חבר'

לקוחות שרכשו את הספר "משנת חבר", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום