ספרי קודש - המדף היהודי
מוקד הזמנות: 03-5531443
אזל מהמלאי
69 ₪
אזל מהמלאי

סודי רזייא

הוצאת ברזני

הספר  סודי רזייא לרבי אלעזר מגרמיזא, בהוצאת ברזני, במהודרה חדשה ומורחבת עם הגהות ותיקונים רביםספר הקבלה סודי רזייא השלם מאת אחד מבעלי  התוספות רבי אלעזר מגרמזייא זצ"ל  בעל "ספר רוקח" על ענייני קבלה בכלל ומעשה מכבה בפרט. מחולק להלכות: הלכות המלאכים, הלכות כסא הכבוד, הלכות הדבור, הלכות הנבואה והלכות האמונה. רזיאל המלאך "(" רזיאל "נוטריקון" רזי אלעזר ").

מתוך שער הספר סודי רזיא

בית הספר סודי רזייא השלם אשר חברו חד מן הקמאי מרבותינו בעלי התוספות הוא רבינו הגדול ר 'אלעזר מגרמיזא זצלה"ה בעל "ספר הרוקח . " הוגו ותוקנו שיבושים רבים ובפרט בחלקם של הרביעי "פירוש על ספר היצירה" "בני יששכר".

מתוך הקדמת הספר סודי רזיא

שם אהיה היה הוה ויהיה אתחיל לכתוב ספר השם.  ה׳ שמו המיוחד הנכבד והנורא נבאר משמעותו יכולת לדבר ליד הכבוד שם ה׳ עליון ומוראו, יסלך לנו הרחום אשר נבאררנו. גלוי וידוע לפניו כי לידע כבוד יראתו אכתוב, ואילו מוסרין אותו כי אם לצנועים אשר אמרו כועסים, וענוים אילי יראה ועושים מצות בוראם, ואילו מוסרין אותו כי אם על כדור הככתיב (תהילים כט, ג) קול ה׳ על המים. וטרם ילמד הרב אל תלמידו ירחצו במים ויטבלו במי סאה, וילבשו בגדים לבנים, ויתדו אותו יום שילמדוהו, ויעמדו במים עד קרסולם, ויפתח הרב פיו באימה ויאמר: ברוך אתה היקר אלקינו מלך העולם ההי אלקי ישראל הגדול כי נורא שמך. ברוך אתה ה׳ וברוך שם כבודך לעולם השם הנכבד והנורא ה׳ אלקינו קול ה׳ על המים. ברוך אתה ה׳מגלה סודו ליראיו חכם הרזים ה׳.

חלקי הספר סודי רזיא

הספר סודי רזיא כולל חמשת החלקים: ספר אלפא ביתא, סוד היחוד, ספר החשק, פירוש על ספר יצירה וחכמת הנפש. 

ספר לחברים על הספר 'סודי רזייא'