מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

ספר הכונות

מהדורה מחודשת של ספר הכונות - בנוסח ר' משה טרינקי.

אודות מהדורה זו של ספר הכונות

בשנת ה'ש"ף, היא שנת פטירת רח"ו, הדפיס הרב משה טרינקי גם הוא "ספר הכוונות", הספר אינו דומה במתכונתו ל"ספר הכוונות" של חכמי ארץ ישראל. המחבר עצמו לא מציין מאיזה מקורות ליקט את הספר, אך ככל הנראה היו בידו גם כתבי הרח"ו מה"ת"ר ניירים" וגם מכתבי שאר תלמידי האר"י ששרדו.

ר' משה טרינקי הגיע לוונציה כשליחה של קהילת צפת ובשנת ש"פ הדפיס בה ספר כוונות. ספר זה כולל כוונות, מנהגים וליקוטים שכתבו ר' חיים ויטל, ר' יהודה רומנו ושאר תלמידי האר"י. כתב היד היה מופקד בירושלים בהספרייה הלאומית . הספר פותח ב'ענין שכר שכיר / ובראשו כותרת זו : 'מנהגים של הרב האלהי כמוהר"ר יעחק לורייא זע"ל'. זהו קונטרס המנהגים שכתב ר"ח ויטל. לא נוכל לפרט כאן את מקורם של כל הכוונות והמנהגים שנכללו בספר הכוונות של ר' משה טרינקי .

ספר לחברים על הספר 'ספר הכונות'

לקוחות שרכשו את הספר "ספר הכונות", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום