מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

ספר יצירה - רזא דיצירה

ספר יצירה - עם פירוש רזא דיצירה

הפירוש נחלק ארבע חלקים:

פירוש הראשונים - ביאור לפירוש הראב"ד, רמב"ן, הרוקח, הר"מ בוטיל, בעל אוצר השם. פירוש הרס"ג.

פירוש מקוצר - תמצית וקיצור לפירושי הספר.

פירוש הגר"א המבואר.

פירושי האר"י המבואר.

 

אודות ספר היצירה

במסורת היהודית מייחסים את ספר היצירה לאברהם אבינו (וכך מופיע בכל המהדורות המודפסות של הספר). עם זאת, יש המייחסים את חיבור הספר לאדם הראשון וההסבר שניתן הוא כי אדם הראשון חיברו אך אברהם אבינו העלה אותו על הכתב. רס"ג בהקדמתו לפירוש ספר יצירה אומר כי את עיקר הרעיון המחשבתי שבספר הבין אברהם אבינו, והוא נמסר בע"פ עד זמן כתיבת המשנה בערך, ובסביבות בתקופה זו נכתב ספר יצירה‏.

הספר, שאורכו לא עולה על עמודים ספורים, עוסק ביסודות שמהם נברא העולם. לשונו של החיבור היא עברית, תחבירה קצבי, ודרך הוראתה החלטית. החיבור נפתח במילים: "בשלשים ושתים נתיבות פליאות חכמה חקק יה יהוה צבאות אלהי ישראל אלהים חיים ומלך עולם אל רחום וחנון שוכן עד וקדוש שמו את עולמו." שלושים ושתיים הדרכים הן עשר הספירות (הממוספרות מ-1 עד 10) ועשרים ושתיים אותיות האלפבית.

המחבר טוען כי באמצעות עשר הספירות וכ"ב אותיות האלפבית העברית, ברא האל את העולם, וכאשר גילה אברהם את הסוד הזה, הבין את יסודות האמונה, 'ועלתה בידו': "וכיון שראה אברהם אבינו עליו השלום והביט וראה וחקר והבין וחקק וחצב וצרף ויצר ועלתה בידו, נגלה אליו אדון הכול הושיבו בחיקו ונשקו על ראשו, קראו אוהבו ושמו בשמו וכרת לו ברית לו ולזרעו עד עולם שנאמר והאמין בה' ויחשבה לו צדקה"

חכמי ישראל בדורות רבים עסקו בספר זה וכתבו עליו פירושים רבים, שעם הידועים שבהם נמנים פירוש רב סעדיה גאון‏, פירוש הרמב"ן, פירוש הגר"א, פירוש הרמ"ק‏ ופירושו של ר' יהודה בן ברזילי הברצלוני שלפניכם.

ספר לחברים על הספר 'ספר יצירה - רזא דיצירה'

לקוחות שרכשו את הספר "ספר יצירה - רזא דיצירה", התעניינו גם בספרים הבאים:

ספר הגורלות

ספר הגורלות

הוסף למדף מחיר: 40 ₪
פרי עץ הגן

פרי עץ הגן

הוסף למדף מחיר: 58 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום