מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

עמק המלך

הספר עמק המלך, רבי נפתלי הירץ בכרך, הוצאת מכון פירוש האר"י, 2 כרכים, כריכה קשה. ספר עמק המלך מהמקובל רבי נפתלי הרץ בכרך זצ"ל, מתלמידי האר"י הקדוש, ובו מבוארת בצורה שיטתית ומסודרת תורת הקבלה על פי שיטתו של האריז"ל, כולל סיפורים על גדלותו של האר"י הקדוש ותיקוני תשובה.
הספר סודר והוגה ונדפס מחדש באותיות מרובעות מאירות עינים ונוספו לו מראי מקומות, ספר תיקוני שבת שהוצא מכתב יד, מפתחות, אודות המחבר והספר נוקה משיבושים רבים.

אודות הספר עמק המלך

עמק המלך הוא ספר קבלה שנכתב על ידי רבי נפתלי הירץ בכרך, תלמידו של מהר"י סרוג מתלמידי האר"י הק'. הספר נדפס בשנת ת"ח.

בהיות ומחבר הספר אינו נמנה על תלמידיו של רבי חיים ויטאל היו בקרב המקובלים הספרדיים, ומעטים מקרב המקובלים החסידיים ששללו את לימוד ספרו, באשר מקובל כי רק רבי חיים ויטאל הוא אשר ניתנה לו הסמכות לכתוב את דברי רבו ולהעבירו לדורות.

לעומת זאת בקרב תלמידי הבעל שם טוב, לא זאת בלבד שהספר אינו מוחרם כלל, אלא שהספר מהוה מקור עיקרי לתורת האר"י ז"ל, ויסודות רבים מתורת החסידות מושתתים על ספר זה, ביניהם שיטת החסידות בענין הצמצום שלא כפשוטו, ההתדבקות באותיות התורה שהם - לפי שיטת מהר"י סרוג - למעלה למעלה מכל סדר ההשתלשלות, וכן ההתעסקות בעולמות הקודמים לאדם קדמון, שקיימת רק בספרי מהר"י סרוג ותלמידיו.

הספר נכתב בשפה עשירה ורחבה, ומבאר לעומק כל מיני מושגים עלומים שנזכרו בספרי האר"י הק'. הספר מוזכר מאות פעמים בספרי אדמו"ר הזקן, וישנם דרושים שלימים של אדמו"ר הזקן שמבוססים בעיקר על ספרו, כמו הדרוש שבו מבואר כי בריאת כל העולמות כולם הם רק מאות האחת משם ס"ג. יחודו של הספר הוא בהיותו מציין לכל יסוד את מקורו בחז"ל.

מלבד זאת, הספר היה מצוי באותה תקופה יותר מהספר עץ חיים, ולכן ניתן למצוא בספרי המגיד ממעזריטש ואדמו"ר הזקן מאות דרושים המבוססים על לשון הספר, מלבד היותו כאמור בסיס ראשוני לדרך הקבלה על פי שיטת החסידות. כמו כן בספר מוזכרים מאות עובדות מהאר"י ז"ל כפי שמקובלים היו ביד המחבר ממקור ראשון, ורוב העובדות מהאר"י ז"ל הידועים לנו מבוססים על ספר זה.

אודות מחבר הספר עמק המלך

הרב נפתלי בן יעקב אלחנן בכרך, רב מקובל, יליד פרנקפורט שבגרמניה.

רבי נפתלי הרץ בכרך זצ"ל נולד בפולין, מגיל צעיר נמשכה נפשו להשכיל ולרוות ממימי חכמת הקבלה והירבה לנסוע בארצות שונות לצורך לימוד הקבלה. בין מסעותיו הגיע גם לארץ ישראל, שם למד מתלמידי האר"י הקדוש- רבי סולימן מוגרבי ורבי סעיד סגי נהור. כמו כן למד בירושלים מפי השל"ה הקדוש. לאחר לימודיו בארץ ישראל שם השתלם בתורת הקבלה על פי שיטתו של האר"י הקדוש, חזר לאירופה, לימד וכתב ספרים בחכמת הקבלה, ונחשב לאחד ממעבירי שיטת האר"י הקדוש למקובלי אירופה. בעיקר ידוע ספרו עמק המלך בו מובאים עקרים ויסודות בקבלה על פי שיטת האריז"ל.

  התפרסם בעקבות ספרו "עמק המלך" שנדפס באמסטרדם שנת ת"ח (1648). בספרו הוא מסכם ומבאר את קבלת האר"י על פי שיטת הרב ישראל סרוג.

  ספר לחברים על הספר 'עמק המלך'

  לקוחות שרכשו את הספר "עמק המלך", התעניינו גם בספרים הבאים:

  חדש
  אדם ישר

  אדם ישר

  הוסף למדף מחיר: 85 ₪

  הספר טל אורות נוסף למדף שלך

  עבור לתשלום