ספרי קודש - המדף היהודי
מוקד הזמנות: 03-5531443

פירוש ספר היצירה - ברצלוני

הוצאת ברזני

הספר פירוש ספר היצירה לרבי יהודה ברצלוני, בהוצאת ברזני. הדפסה חדשה ואיכותית בכתב מרובע ובאותיות ברורות.

אודות ספר היצירה

במסורת היהודית מייחסים את ספר היצירה לאברהם אבינו (וכך מופיע בכל המהדורות המודפסות של הספר). עם זאת, יש המייחסים את חיבור הספר לאדם הראשון וההסבר שניתן הוא כי אדם הראשון חיברו אך אברהם אבינו העלה אותו על הכתב. רס"ג בהקדמתו לפירוש ספר יצירה אומר כי את עיקר הרעיון המחשבתי שבספר הבין אברהם אבינו, והוא נמסר בע"פ עד זמן כתיבת המשנה בערך, ובסביבות בתקופה זו נכתב ספר יצירה‏.

הספר, שאורכו לא עולה על עמודים ספורים, עוסק ביסודות שמהם נברא העולם. לשונו של החיבור היא עברית, תחבירה קצבי, ודרך הוראתה החלטית. החיבור נפתח במילים: "בשלשים ושתים נתיבות פליאות חכמה חקק יה יהוה צבאות אלהי ישראל אלהים חיים ומלך עולם אל רחום וחנון שוכן עד וקדוש שמו את עולמו." שלושים ושתיים הדרכים הן עשר הספירות (הממוספרות מ-1 עד 10) ועשרים ושתיים אותיות האלפבית.

המחבר טוען כי באמצעות עשר הספירות וכ"ב אותיות האלפבית העברית, ברא האל את העולם, וכאשר גילה אברהם את הסוד הזה, הבין את יסודות האמונה, 'ועלתה בידו': "וכיון שראה אברהם אבינו עליו השלום והביט וראה וחקר והבין וחקק וחצב וצרף ויצר ועלתה בידו, נגלה אליו אדון הכול הושיבו בחיקו ונשקו על ראשו, קראו אוהבו ושמו בשמו וכרת לו ברית לו ולזרעו עד עולם שנאמר והאמין בה' ויחשבה לו צדקה"

חכמי ישראל בדורות רבים עסקו בספר זה וכתבו עליו פירושים רבים, שעם הידועים שבהם נמנים פירוש רב סעדיה גאון‏, פירוש הרמב"ן, פירוש הגר"א, פירוש הרמ"ק‏ ופירושו של ר' יהודה בן ברזילי הברצלוני שלפניכם.

אודות מחבר הפירוש לספר היצירה - לר' יהודה ברצלוני

רבי יהודה בן ברזילי הברצלוני חי באמצע המאה התשיעית לאלף החמישי. היה מגדולי חכמי ספרד. ספר העיתים הוא ספרו המפורסם והעיקרי, עוסק בנושאי הלכות התלויות בזמן, בעיקר בהלכות שבת. רובו אבד, בשנת תרס"ג נדפסו חלקים ממנו ששרדו.

ספרים נוספים שחיבר: "יחס שאר בשר"- בדיני נשים (אבד), "ספר הדינים"- בדיני ממונות, מתוכו שרד החלק "ספר השטרות" ונדפס בשנת תרנ"ט, ופירוש זה על ספר היצירה. וכן חיבר את ספר הבינות וביאר שם את כל שמות קודש וחול על סדר הפרשיות שבתורה. בספריו הוא מתבסס על ספרות הגאונים, ספרי הרי"ף ורבי שמואל הנגיד.

החיד"א משבחו בספר השבחים שלו, שם הגדולים"רבנו הרב הנשיא ר׳ יאודה אל-ברצלוני חיבר חיבור גדול ונכבד בכל התלמוד דרך פירוש ופסק, ארוכה מארץ מידה, ורחבה מני ים, שם חושך לאור, ומעקשים למישור."

 

ספר לחברים על הספר 'פירוש ספר היצירה - ברצלוני'