ספרי קודש - המדף היהודי
מוקד הזמנות: 03-5531443

שערי קדושה השלם

הוצאת ברזני

הספר שערי קדושה השלם לרבי חיים ויטאל זצל"הה בגירסתו השלימה כפי שקיבל מהאר"י הקדוש, על ד' חלקיו ללא דילוגים והשמטות, בניקוד ופיסוק מלא חדש, הדפסה איכותית ואותיות מאירות עיניים ובתוספת מראי מקומות. נוסף עליו מאמר סוד הנחש לר' יוסף ג'יקיטליא, ולאחריו מעשה הנורא מר' יוסף דילה ריינה.

 

מתוך הקדמת שערי קדושה לר' חיים ויטאל

ראיתי בני עלייה והם מועטים, משתוקקים לעלות, והסולם נתעלם מעיניהם, ויתבוננו בספרים הקדמונים, לחפש ולמצוא אורחות חיים, את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון, להעלות נפשם אל שרשה העליון, ולדבקה בו יתברך... נתמעטו הלבבות, גם הידיעות של הדורות הבאים אחריהם, ופסקו בעלי רוח הקודש, סעו המה למנוחות, עזבו אותנו לאנחות, צמאים גם רעבים, עד אשר צמח ייאוש בלבות בני האדם לתור בחכמה נפלאה הלזו... לכן הציקתני רוח בטני להתיר לפרושים, ולתמוך בימינם, להורות להם הדרך ילכו בה. ועל כן חיברתי חיבור זה, קטן הכמות ורב האיכות, למשכילים יזהירו, וקראתיו שערי קדושה, ובו אבאר סתרים, לא שערום הראשונים אשר היו לפנינו, כי אני קבלתים מפה איש קדוש, מלאך ה' צבאות, מורי האר"י לוריא ז"ל. ולהיותם רזי עולם ותעלומות סתרים, אגלה טפח ואכסה אלפים אמה, ואפתח בדוחק שערי הקדושה כמחט סדקית, ומי שיהיה ראוי יזכה להכנס לפני לפנים. וה' הטוב לא ימנע טוב להולכים בתמים.

 

חלקי שערי קדושה השלם

החלק הראשון, בהנהגת דרך החסידות והפרישות, המביאה לידי רוח הקודש, ויתחלק גם הוא לששה שערים, 

החלק השני, בתוכחות, ובביאור העונש והשכר של מצוות עשה ומצוות לא תעשה, ונחלק לשבעה שערים, 

והחלק השלישי, בהנהגת השגת רוח הקודש עצמו, ויתחלק לשמונה שערים, 

והחלק הרביעי, באופני היחודים עצמם, אשר על ידם יושג רוח הקודש, כאשר בחנתי ונסיתי, ונתאמתו על ידי

 

קישורים נוספים - שערי קדושה השלם

  • לקריאת מאמר סוד הנחש לרבי יוסף גיקטליה אונליין - לחץ כאן.
  • לקריאת מאמר מעשה נורא לר' יוסף דילה ריינה אונליין- לחץ כאן.

 

ספר לחברים על הספר 'שערי קדושה השלם'