מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

שער הפסוקים - ספר הליקוטים

   הוצאת ישיבת החיים והשלום

הספר שער הפסוקים - ספר הליקוטים, רבי חיים ויטאל, הוצאת ישיבת החיים והשלום, כריכה קשה. שער הפסוקים וספר הליקוטים עם לשונות האר"י ז"ל הוא השער הרביעי מתוך שמונת השערים המפורסמים של רבי חיים ויטאל ובו דרשות נעלמות וסתרי תורה על כל התנ"ך, אשר קיבל מפי רבו האר"י ז"ל זיע"א. והוא מכתבי קודש האמיתיים שסידר הרב מוה"ר שמואל ויטאל שהעתיקם מכתב יד קודשו של אביו.

אודות הספר שער הפסוקים - ספר הליקוטים

שער הפסוקים הוא השער הרביעי מן השמונה שערים המפורסמים מכתבי האר"י הקדוש, ובו דרשות נעלמות וסתרי תורה על כל התנ"ך, אשר חבר רבי חיים וויטאל זצללה"ה אשר קבל מפי רבו המקובל האלוקי רבי יצחק לוריא אשכנזי (האר"י) זיע"א.

ונוסף עליו ספר הליקוטים מהאר"י הקדוש זיע"א, לקטו תחלה הרב עיר וקדיש מרנא ורבנא ר' מאיר פאפירש זלה"ה מדרושי הרב האמתיים. ואחר כך סדרו הרב המקובל האלקי ח"ק כמוהר"ר שר שלום מזרחי שרעבי זצוק"ל.

יוצא לאור עם תוספת הגהות, מראה מקומות וחידושים רבים אשר לוקטו מכמה וכמה ספרים ע"י רבי זאב וולף אשכנזי זצ"ל.

אודות מחבר הספר שער הפסוקים - ספר הליקוטים

רבי חיים ויטאל, (בקיצור מהרח"ו) ממקובלי צפת, ערך בספרים את קבלת האר"י ונחשב לתלמידו המובהק.

נולד בראש חודש חשוון הש"ג (1542) בצפת. אביו ר' יוסף קאלאבריס עלה לארץ ישראל מדרום איטליה והשתקע בצפת. כאשר בגר והגיע לגיל 14 החל ללמוד בבית מדרשו של רבי משה אלשיך, אחד מתלמידיו של רבי יוסף קארו (מחבר השולחן ערוך). הרב חיים ויטאל העיד על עצמו כי כבר מגיל זה ראה בו הרב יוסף קארו את יורשו הרוחני. בנוסף ללימוד הנגלה נמשך ליבו של ר' חיים ויטאל לתורת הנסתר. הוא הצטרף לבית מדרשו של ר' משה קורדובירו (הרמ"ק), שם למד את תורת הקבלה של רבו.

ר' חיים ויטאל ערך והגיה במשך כ-21 שנים את ספרו הגדול עץ חיים המחולק לשמונה שערים. על ספר זה שמר חיים ויטאל כבבת עינו ולא נתן לאף אדם לשזוף עיניו בו,  למעט מי שגילו מן השמים שראוי הוא ללמוד בו.

במשך השנים נאספו סיכומיו וכתביו של ר' חיים ויטאל מהגניזה הצפתית על ידי הרב אברהם אזולאי בעל החסד לאברהם והועברו לר' יעקב צמח, שערך אותם במסירות מופלאה ובדקדוק גדול והניב מהם מספר ספרים ובניהם ספר התכונה.

ב-1577 (שנת של"ח) עקר לירושלים לאחר ששהה זמן קצר במצרים. בירושלים הוא התגורר כ-8 שנים. משם נדד לדמשק. יש המייחסים מעבר זה לאימה שהטיל אבו סיפין.

על פי המסופר בספר החזיונות, ב-1586 (שנת שמ"ו) חזר לצפת בפעם השנייה, ונשאר בה עד שנת שנ"ד. בצפת הוא הוסמך להוראה על ידי רבי משה אלשיך.

משנת שנ"ה היה ויטאל בדמשק בה כיהן כרבה של קהילת סיציליה. רבי חיים ויטאל נפטר בדמשק בשנת 1620 (שנת ה'ש"ף), ונקבר בבית הקברות היהודי המקומי. 

ספרו שער הפסוקים הינו מכתבי קודש האמיתיים שסידר הרב מוה"ר שמואל ויטאל שהעתיקם מכתב יד קודשו של אביו.

ספר לחברים על הספר 'שער הפסוקים - ספר הליקוטים'

שער הפסוקים - ספר הליקוטים
לחץ על התמונה להגדלה

שער הפסוקים - ספר הליקוטים

הוסף למדף מחיר: 119 ₪

לקוחות שרכשו את הספר "שער הפסוקים - ספר הליקוטים", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום