מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

שער רוח הקודש

   הוצאת ישיבת החיים והשלום

הספר שער רוח הקודש, לרבינו האריז"ל, הוצאת ישיבת החיים והשלום, כריכה קשה. השער השביעי מכתבי האר"י הקדוש והוא 'שער רוח הקודש' עם פירוש יראת ה' מאת המקובל הנודע ר' יוסף זבדון.

אודות הספר שער רוח הקודש

ספר שער רוח הקודש הוא השער השביעי מן השמונה שערים המפורסמים, אשר חיבר הרב הגדול האלוקי הרב חיים ויטאל זצ"ל כפי מה שקיבל מפי רבו המקובל האלוקי האר"י, הרב הקדוש רבי יצחק לוריא אשכנזי זיע"א אשר דיבר בקדשו כפי הקבלה האמיתית שקיבל מפי אליהו. 

עם הוספות הגהות ותיקונים מכל הדפוסים הקודמים, עם מראה מקומות למאמרי חז"ל בש"ס ובזוהר ועוד.. 

אודות מחבר הספר שער רוח הקודש

רבי יצחק לוריא בן שלמה, מכונה האר"י הקדוש (ראשי תיבות של: אשכנזי רבי יצחק, האלקי רבי יצחק, האדון רבי יצחק, אדוננו רבי יצחק) - גדול מקובלי צפת במאה ה-16והוגה שיטה חדשה בקבלה. תלמידיו נקראו אחריו גורי האר"י. האר"י עלה לצפת עם אשתו ושתי בנותיו בשנת ה'ש"ל וחי שם במשך שנתיים עד שבתאריך ה' באב ה'של"ב. הוא נפטר והוא בן 38. 

לפי מסורות שמסרו תלמידיו, עד גיל 36 חי בבית דודו רבי מרדכי פרנסיס שהיה ממונה על המכס במצרים והיה סמוך על שולחנו, שם הגה בספר הזוהר, עד שנגלה אליו אליהו הנביא והורה לו לעלות לארץ ישראל. הרמ"ק הורה לתלמידיו לפני פטירתו, שממשיכו יתגלה בלוויתו, בתור מי שיראה עמוד של אש ההולך אחר מיטתו. אותו אחד היה האר"י שבא באותה תקופה לצפת וטרם נודע בציבור. מאז לימד מספר מצומצם של תלמידים את כל אשר ידע, כאשר הוא הסביר כי לשם כך הגיע לעולם וזה כל יעודו בחייו. בכיר תלמידיו היה רבי חיים ויטאל.

ספרו שער רוח הקודש הינו מכתבי קודש האמיתיים שסידר הרב מוה"ר שמואל ויטאל שהעתיקם מכתב יד קודשו של אביו.

ספר לחברים על הספר 'שער רוח הקודש'

לקוחות שרכשו את הספר "שער רוח הקודש", התעניינו גם בספרים הבאים:

חדש
יין הרקח - חלק ב

יין הרקח - חלק ב

הוסף למדף מחיר: 140 ₪
אוצר החלומות

אוצר החלומות

הוסף למדף מחיר: 69 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום