מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

שפת אמ"ת

   הוצאת חברת אהבת שלום

שפת אמת

הרב אליהו משען

ביאורים על הסה"ק, עץ חיים, שער הכוונות, מבוא שערים, נהר שלום דברי שלום

אוצרות חכמת הקבלה, חידושים, ביאורים, כוונות

היוצאים לאור מתוך כתבי יד ודפוסים על ידי הוצאת אהבת שלום ירושלים.

שפת אמת - חידושים ביאורים על כתבי האר"י ז"ל 

חובר ע"י הרב הגדול המובל האלוהי חק"ל כמהר"ר אליהו משען זלה"ה מגדולי חכמי ומקובלי ארם צובא

 

ספר לחברים על הספר 'שפת אמ"ת'

לקוחות שרכשו את הספר "שפת אמ"ת", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום