מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

תורת הגלגול - 2 כרכים

   הוצאת אהבת שלום

תורת הגלגול - 2 כרכים

בכתבי האר"י ז"ל, הרה"ו ז"ל ותלמידיהם עד לדור האחרון.

כל היקף הקדמות תורת הגלגול שגילה מרן האר"י הקדוש זיע"א למהדורותיהם ועליהם פירוש נפלא "בני אהרון" להגאון כמוהר"ר שמעון אגסי זצ"ל ועוד פירושים וביאורים חשובים, חדשים גם ישנים ועניניים מלוקטים השייכים לתורת הגלגול וכאשר מפורש בשער הבא.

 

ספר לחברים על הספר 'תורת הגלגול - 2 כרכים'

לקוחות שרכשו את הספר "תורת הגלגול - 2 כרכים", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום