ספרי קודש - המדף היהודי
מוקד הזמנות: 03-5531443
חזר למלאי
89 ₪
הוסף למדף

תורת הקנה

הוצאת א.ב. ספרים

הספר תורת הקנה המיוחס לרבי נחוניה בן הקנה בעריכה חדשה ומסודרת בהידור רב ובאותיות מאירות עיניים, ונוסף עליהם אוצרות הקנה- הוא מפתח ערכים ונושאים ומפתח הלכות ומנהגים. עם השלמות רבות מכתבי יד. ספר תורת הקנה בהוצאה זו כולל את ספר הקנה, ספר הפליאה וספר התמונה.

 

הספרים שבתורת הקנה

*ספר הקנהפירוש לתרי"ג מצוות, שיש שייחסו אותו לרבי נחוניה. אולם גם בין המקובלים ישנם הדוחים יחוס זה, כיון שבתחילת ספר הקנה נאמר: "אמר קנה אבן גדור, בנו נחום ממשפחת רם, נאחז ונתפס הוא ממשפחת רבי נחוניא בן הקנה". גם הרמ"ק כותב שאין רבי נחוניא מחבר "ספר הקנה", כיון שהקנה מקלל את עמי הארץ ומתפלל עליהם לרעה, מה שלא תואם לדמותו של רבי נחוניה. 

*ספר הפליאה - פירושי קבלה על פרשת בראשית המיוחס לקנה אביו של התנא רבי נחוניא לדעת בעל סדר הדורות וסדרו ר' אביגדור קרא מפראג.

*ספר התמונה - מיוחס לר' נחוניה בן הקנה ולר' ישמעאל כהן גדול המדבר מעניינים עליונים נוראים ונעלמים מכב' אותיות התורה כוחותיהן צורותיהן ומעמדן והיא התמונה אשר בה הביט משה והם מט' כוחות אשר השיג בסוד מעשה המנורה שלימה ומקשה אחת. עם פירוש קדום מהמקובל הגדול מוהר"ר ישראל מקוז'ניץ זצוק"ל.

*ספר הבהיר

 

 

ספר לחברים על הספר 'תורת הקנה'