מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

חוק לישראל המפורש - 7 כרכים - קטן

   הוצאת בלום

סט חוק לישראל המפורש בהוצאת בלום - 7 כרכים - פורמט קטן.

נוספו ונתקנו במהדורה זו - חק לישראל המפורש:

-  חומש עם תרגום אונקלוס ופירוש רש"י וכו'.

-  נ"ך עם פירוש רש"י מקוצר, כמו שהופיע עד עתה. ונוסף לזה פירוש מבואר שורה מול      שורה, מלוקט מגדולי המפרשים, ובעיקר לפי פירוש רש"י.

- משניות מנוקד עם פירוש רבי עובדיה מברטנורא, ונוסף לכך פירוש משנת אליעזר מנוקד,   אשר כבר נתפשט בתפוצות ישראל.

- גמרא מנוקד עם פירוש רש"י, ונוסף לכך פירוש משנת אהרון מנוקד.

- זהר, עם פירוש מבואר ומנוקד, מלוקט מספר "מתוק מדבש".

- הפטרות לכל שבתות השנה עם פירוש ועם הקדמה לטעם ההפטרה.

- מוסר והלכה מנוקד.

- בסוף כל פרשה הוספנו מצוות ה' השייך לפרשה.

- בסוף החומש נמצא חק ליום השבת.

 

אודות חק לישראל

חֹק לישראל, הינו מערך של חמישה ספרים הסודרים את חמשת חומשי התורה. הסדרה מסווגת כשיעור לימוד יומי על פרשיות התורה כסדרן. הלימוד נערך על פי סדר הלימוד של האר"י הקדוש כמתואר בספר פרי עץ חיים וכולל קריאת פסוקי תורה נביאים וכתובים, לימוד פרק משנה, קטע גמרא וקטע מספר קבלה. בחק לישראל פסוקי התורה נקראים מתוך פרשת השבוע, פסוקי הנביאים נקראים על פי רוב מתוך הפטרת הפרשה ופסוקי הכתובים נקראים מתוך ספר משלי מתחילתו ועד סופו, ואחר כך מחמשת חלקי ספר תהלים.

הסבה לתקנה

מכיוון שנפסק בהלכה בהלכות תלמוד תורה שכל אדם מישראל, גם אם הוא עסוק בפרנסה חייב לקבוע עתים ללמוד תורה בכל יום, ולשלש את לימודו שליש במקרא, שליש במשנה, ושליש בתלמוד, תיקן האריז"ל סדר לימוד יומי שכולל מחלקי התורה הנ"ל וקראו חק לישראל.

 

ספר לחברים על הספר 'חוק לישראל המפורש - 7 כרכים - קטן'

חוק לישראל המפורש - 7 כרכים - קטן
לחץ על התמונה להגדלה
תמונה שניה- הספר חוק לישראל המפורש - 7 כרכים - קטן תמונה שניה- הספר חוק לישראל המפורש - 7 כרכים - קטן

חוק לישראל המפורש - 7 כרכים - קטן

הוסף למדף מחיר: 210 ₪

לקוחות שרכשו את הספר "חוק לישראל המפורש - 7 כרכים - קטן", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום