מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

אור החיים על התורה

   הוצאת א. בלום

אור החיים על התורה-  שני כרכים, כריכה קשה. חמישה חומשי תורה עם פירוש אור החיים על התורה במהדורה חדשה ומאירת עיניים. כולל פירוש ראשון לציון על הנ"ך.

 

אודות הספר אור החיים על התורה

לראשונה נערך ביאור מקיף ויסודי על תורתו של רבינו חיים בן עטר, בעל אור החיים. הביאור מורכב משני מדורים: ביאור 'מאורי אור' – לבאר דבריו על דרך הפשט בקיצור ובבהירות. ומדור ילקוט 'מאורי החיים' בו כונסו ובאו מקורות דבריו, וקובצו מאמרי חז"ל הנזכרים בו, הארות והערות שונות, השוואות לדברי רבינו בספריו האחרים, לבאר צפונותיו ורעיוניו.

פירוש אור החיים על התורה נדפס בצמוד לפסוקי התורה, כשעליהם חונה תרגום אונקלוס מוגה, פירוש רש"י עם ביאור מקוצר.

 

אודות מחבר הספר אור החיים על התורה

רבי חיים בן משה אבן עטר, הידוע בכינויו- אור החיים, היה מגדולי פרשני המקרא בתקופת האחרונים, פרשן התלמוד, מקובל, ופוסק הלכה.

רבי חיים אבן עטר חי ופעל במרוקו כארבעים שנה, ואחר עלה לארץ ישראל. בדרכו לארץ עבר דרך איטליה בה הדפיס את ספריו שהקנו לו את שמו בפזורה היהודית כולה, אף זו האירופית. בארץ ישראל השתקע בירושלים ובה הקים את ישיבתו, בה לימד מתורתו לתלמידיו במשך תקופה קצרה, שהסתיימה עם פטירתו בקיץ תק"ג (1743), בהיותו בן 47.

חיבורו אור החיים על התורה על התורה נחשב לאחד הפירושים הפופולאריים ונלמדים ביותר על פרשות השבוע. כבר בפרסומו הראשון 'אור החיים על התורה' תקבל בחום ביהדות החסידית באירופה, וברבות השנים שמעו יצא בכל רחבי עולם היהדות. בעקבות הצלחתו הרבה של הספר אור החיים על התורה קיבל ר' חיים בן עטר את כינויו אור החיים הקדוש.

 

חוות דעת על אור החיים על התורה

דומה שאין פירוש לתורה, כה עשיר ורב גוני, כפירוש "אור החיים" לר' חיים אבן-עטר ז"ל ; אשר מלבד חתירתו לפשט הכתוב כפי תפיסתו, בצד ניתוחים פסיכולוגיים של האישים הפועלים בסיפורי התורה ומניעיהם, תמצא בו שפע רעיונות, ביאורי מאמרי חז"ל ואמרותיהם, דברי מוסר ותוכחה, רמזים וגימטריות, אין-ספור כללים ועיקרים בקבלה, הגות והשקפת-עולם מוצקה; ועל כולם משא-ומתן בסוגיות הלכתיות מן התלמוד ומדרשי- הלכה, ויכוחים עם חכמים ופרשנים קלאסיים כמו רמב"ן, ראב"ע ורא"ם, פרקים בהיסטוריה של יהדות המערב, וכן הערכות מפוכחות וריאליות של המחבר בכל התחומים. והכל צמוד לפשט הכתוב ומעוגן בפסוקי התורה, במלותיה ואותיותיה. 

(מתוך מחניים)

ספר לחברים על הספר 'אור החיים על התורה'

לקוחות שרכשו את הספר "אור החיים על התורה", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום