מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

שניים מקרא ואחד תרגום - 2 כרכים

   הוצאת מים חיים

הספר שנים מקרא ואחד תרגום, מהדורת זכרון אהרון, 2 כרכים, הוצאת מים חיים, כריכה קשה. ספר הכולל את סדר חמישה חומשי תורה בשילוב התרגום מסייע ללומדי שנים מקרא ואחד תרגום ללימוד נוח וקל. 

אודות הקריאה שנים מקרא ואחד תרגום 

שנים מקרא ואחד תרגום היא תקנה הלכתית לקרוא את פרשת השבוע פעמיים בנוסח המקרא ופעם נוספת עם תרגום.

מקור דין זה בגמרא, שם מובא: "אמר רב הונא בר יהודה אמר רבי אמי: לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום, ואפילו 'עטרות ודיבון', שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו ושנותיו" (תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף ח', עמוד א').

לפי הקבלה יש לקרא דוקא את התרגום, אבל לפי הפשט יכול ללמוד כל מפרש אחר כגון רש"י, ספורנו, אב"ע וכדו'. 

ומה טוב אם יעשה לעצמו סדר בלימודו, ובכל שנה ילמד מפרש אחר על התורה. שנה אחת ילמד את רש"י, שנה שניה רמב"ן, שנה שלאחריה אבן עזרא וכן הלאה, עד שיקנה לו בקיאות בכל מפרשי התורה.

הטעם בקריאת שניים מקרא ואחד תרגום

כתב המחצית השקל שהטעם לקריאה הוא שכל אדם מישראל יקרא בכל שנה את כל התורה. והלבוש כתב שהטעם הוא שיהיו בקיאים במקרא. בעל ערוך השולחן כתב שלא נתברר טעם הדין. והביא את דברי הלבוש ואמר שאין טעמו מספיק. בתרומת הדשן סימן כג כתב שהטעם הוא שיהיה אדם רגיל במה שהציבור קוראים. ובילקוט יוסף ביאר שכוונתו שיוכל לקרוא בתורה.

ספר לחברים על הספר 'שניים מקרא ואחד תרגום - 2 כרכים'

שניים מקרא ואחד תרגום - 2 כרכים
לחץ על התמונה להגדלה
תמונה שניה- הספר שניים מקרא ואחד תרגום - 2 כרכים תמונה שניה- הספר שניים מקרא ואחד תרגום - 2 כרכים

שניים מקרא ואחד תרגום - 2 כרכים

הוסף למדף מחיר: 59 ₪

לקוחות שרכשו את הספר "שניים מקרא ואחד תרגום - 2 כרכים", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום