מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

סט ילקוט שמעוני - המנוקד

סט ילקוט שמעוני - המנוקד, רבי שמעון הדרשן, 5 כרכים, כריכה קשה. ספר מדרשים על התנ"ך בתוספת פירוש זית רענן - המגן אברהם,מראי מקומות וביאורי מילים. המדרשים מוגשים בהידור ובצורה ברורה, ונוחה לעין הלומד.

אודות הסט ילקוט שמעוני - המנוקד

ילקוט שמעוני - לקט אגדות, בדרך פירוש או דרשה, מלוקטות מתלמוד ומספרי מדרש קדמונים, ומסודרות כסדר התנ"ך. נקרא "ילקוט שמעוני", על שם מחברו.

הסט מורכב מ5 כרכים המחולקים בסדר הבא- כרך א'- בראשית שמות, כרך ב'- ויקרא, כרך ג'- במדבר דברים, כרך ד'- נביאים, כרך ה'- כתובים חמש מגילות.  

אודות הרמזים המובאים בילקוט שמעוני  

הילקוט נחלק לשני חלקים, ח"א תורה ויש בו 963 רמזים או סימנים, ח"ב נביאים וכתובים ויש בו 1085 רמזים. סדר הספרים לפי התלמוד (ב"ב י"ד:) ורק בכתובים משנה מהסדר שבתלמוד, ומביא אסתר לפני דניאל. 

ליקוטים בדבר הלכה והפירושים הם מהתלמוד, מסכתות קטנות, סדר עולם, ספרא, ספרי, ספרי זוטא, מכילתא, ברייתא ל"ב מדות, ברייתא מ"ט מדות, וברייתא דמלאכת המשכן. 
דברי אגדה ומוסר הם מאבות דר"נ, תנא דבי אליהו, דרך ארץ רבה חוטא, מסכת גן עדן, מדרש ויסעו, דברי הימים של משה, ומדרש פטירת משה. 
הדרשות נשאבו ממדרש רבות, פסיקתא רבתי, פסיקתא דרב כהנא, ילמדנו, תנחומא, דברים זוטא, מדרש אבא גוריון, מדרש אספה, תדשא, אבכיר, פרקי דר"א, ומדרשים על שמואל תהילים משלי ואיוב, ואותיות דרבי עקיבא (בראשית א' רמז א'). 
לדברי עפשטיין לא ראה בעל הילקוט את מדרש שמות רבה, לפי שהוא מאוחר. 

בילקוט נמצאים גם מדרשים עתיקים מאוד שהיו לפני המחבר ואשר אבדו, ולעתים אי אפשר להבין את הדברים. ילקוט שמעוני היה בשימוש רחב אצל הדרשנים. 

ספר לחברים על הספר 'סט ילקוט שמעוני - המנוקד'

סט ילקוט שמעוני - המנוקד
לחץ על התמונה להגדלה
תמונה שניה- הספר סט ילקוט שמעוני - המנוקד

סט ילקוט שמעוני - המנוקד

הוסף למדף מחיר: 199 ₪

לקוחות שרכשו את הספר "סט ילקוט שמעוני - המנוקד", התעניינו גם בספרים הבאים:

אוצר המדרשים

אוצר המדרשים

הוסף למדף מחיר: 249 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום