מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

חמש מגילות ארטסקרול

   הוצאת ארטסקרול

סט חמש מגילות ארטסקרול - 5 כרכים מתורגמים מאנגלית לחמש המגילות, עם ליקוט חדש של פירושים ממאמרי חז"ל ומגדולי הראשונים והאחרונים. 

 

אודות סט חמש מגילות ארטסקרול

סדרת חמש מגילות של ארטסקרול היתה בין הספרים הראשונים שנדפסו בארה"ב ע"י ההוצאה באנגלית והפכו לרב מכר. כעת תורגמו הספרים לעברית שוטפת וברורה. לכל מגילה הקדמה ורקע היסטורי ולאחר מכן מובאים מדרשים ופירושים רבים בלשון בהירה. 

סדרת Artscroll מציגה את הפרושים של הענקים הקלאסיים של העת עתיקה והעכשווית בצורה הגיונית ומובנת, ומלווה את הלומד כמו מורה פרטי במסע מרגש של גילוי רוחני. כל הטקסט בעברית נערך לעברית מודרנית וברורה, פרשנות אונתולוגיות מ2,000 שנים של מקורות תלמודיים ורבניים, סקירות לחקור הרקע ההשקפתי - פילוסופי של כל כרך ויתרונות רבים נוספים.

 

מהם "חמש מגילות" 

חמש מגילות הוא הכינוי לחטיבה של חמישה ספרים המופיעים בחלק הכתובים של התנ"ך. במרבית המהדורות הנדפסות, מקומו של קובץ זה הוא מיד לאחר שלושת ספרי אמ"ת (איובתהילים ומשלי). קובץ זה כולל שני ספרי פרוזה (רות ואסתר) ושלושה הכתובים על דרך השירה (שיר השיריםאיכה וקהלת).

קובץ מובחן בפני עצמו של חמש מגילות איננו נזכר בספרות חז"ל ואף אינו קיים במשפחת נוסחי המקרא של תרגום השבעים. אזכורו הראשון של קובץ מגילות כזה נמצא במסכת סופרים, אך שם כולל קובץ זה ארבעה ספרים בלבד, ללא ספר קהלת. מחזור ויטרי הינו המקום הראשון בו אנו מוצאים חמש מגילות מכונסות יחד, אותן חמש הכלולות בקובץ זה עד ימינו אלה.

מבחינה הלכתית, רמת החיוב של קריאת המגילות השונות איננה זהה ולא כל קהילות ישראל נהגו לקרוא את כל המגילות במועדים הנזכרים. קריאת מגילת אסתר בפורים היא הקריאה הוותיקה ביותר מכלל החמש ותוקפה ההלכתי החזק ביותר. יש אף המונים את מצוות קריאת מגילת אסתר בפורים כאחת מתרי"ג מצוות. שנייה לה בתפוצה ובתוקף היא קריאת מגילת איכה בתשעה באב. כל קהילות ישראל נהגו לקרוא את איכה לאחר תפילת ערבית בליל הצום, ויש שאף קוראים אותה למחרת, לאחר תפילת שחרית.
לגבי מנהגי קריאת שלוש המגילות הנוספות, התמונה ברורה מעט פחות: נראה שהמנהג לקרוא את שיר השירים בפסח הוא הנפוץ ביותר. איזכור מנהג זה במסכת סופרים, וכן פיוטים ארצישראליים קדומים לפסח המבוססים על שיר השירים מהווים עדות לקיומו של מנהג זה כבר בתקופת הגאונים הן בארץ ישראל והן בבבל.
במקום הרביעי עומדת מגילת רות שגם קריאתה נזכרת במסכת סופרים. המנהג לקרוא את מגילת קהלת בסוכות הוא המנהג הנפוץ פחות מבין חמש המגילות ויש קהילות שאינן קוראות ספר זה כלל. גם מקורו של מנהג זה איננו ודאי, אם כי נראה שגם הוא נוסד בתקופת הגאונים.

ספר לחברים על הספר 'חמש מגילות ארטסקרול'

לקוחות שרכשו את הספר "חמש מגילות ארטסקרול", התעניינו גם בספרים הבאים:

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום