מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

מנחת יהודה - רוחות מספרות

   הוצאת ברזני

מנחת יהודה , רוחות מספרות

מנחת יהודה - למקובל האלוקי ר' יהודה פתיה זיע"א - פירוש וביאור פרשיות בתורה בנ"ך,תלמוד, ספרי קבלה, שיחות עם דיבוקים וסדר הוצאת דיבוק. ביאור עניין החלומות, רמזיהם ופתרונן.

בספר מנחת יהודה יבואר כל מה שנעשה עם האדם מעת פטירתו עד שזוכה להכנס בגן עדן, סיפור הרוחות. חבוט הקבר, עניין גיהנום ,גלגולים ותיקוני תשובה.

על המקובל ר' יהודה , מחבר הספר "מנחת יהודה":

הרב יהודה משה פתיה היה מקובל. נולד בבגדאד, עיראק, לרב משה ישועה פתיה. 

בהיותו כבן 17 הוסמך לרב ומורה הוראה על ידי הרב עבדאללה סומך, וכבר בגיל צעיר נמשך בעיקר ללימוד תורת הקבלה ולכן פנה ללמוד תורה זו אצל הרב יוסף חיים, גדול המקובלים בדורו.

הרב פתיה נהג לעשות "תיקוני נפש" לנפטרים ודיבוקים. לשם כך דיבר עם שדים, על מנת להוציאם מגוף האדם, וזאת על פי הקבלה. כן היה היה בקי בפתרון חלומות, ורבים השכימו לפתחו, כדי שיאציל עליהם מברכותיו.

מחיבוריו הנוספים של מחבר הספר "מנחת יהודה":

הרב יהודה פתיה מחבר הספר מנחת יהודה - רוחות מספרות כתב ספרים רבים, בהם פירושים לספר הזוהר, ומחברת "אסירי התקווה" שמכילה כמה מפיוטיו החשובים. הוא חיבר את "מחברת אסירי התפילות" ב-1942 – לאור הידיעות על הפתרון הסופי והתקרבות הנאצים לארץ ישראל. רוב ספריו עוסקים בתורת הקבלה:

בית לחם יהודה - פירוש על עץ חיים.

יין הרקח - פירוש על אידרא רבא ואידרא זוטא, בגדאד, תרס"ח

מתוק לנפש - פירוש על סבא דמשפטים.

אפיקי מים - פירוש עיוני על עץ חיים (מתוך לימוד בחבורה).

עטרת רחל - פירוש וליקוטי דרושים על פרקי אבות.

כתר צדיק - פירוש וליקוטי דרושים על חמישה חומשי תורה.

מקיץ נרדמים - מענות ובקשות.

אסירי התקוה - ספר תפילות ובקשות על כל צרה שלא תבוא.

חסדי דוד - בקשות ותפילות שונות.

משלי בבל - 842 משלים, שהיו שגורים בפי המון העם, עם פירוש וביאור על פי הפרד"ס.

יניאו* בו 9גיי י•»•»**».• u ן הרוחות וזגכנםין בבני האדם וגורמין לחם חולי חכמיה ״ * יכסה טעשיומ M u ^ ^ ^ ת כתבתי על וח באורך וברוחב, ושם יבואר ג״כ חיבוט ^ א י0 את שס חאדם בקבר וסח תועלת יש בשאלת שמו ^ • ^ ס אחר חיבוט הקבר ואיך מגישים אותו לפני הב״ד של 9 יי ' ל 0* ״יי ו!נץ מעלת החשובה וענין כף הקלע ג ל גולי ^ ״ ו ^ לחשבון גיהנם וכל הםדר הנעשח באדם סעת פטירתו ! י למושיע ^ ג ע ופח הם חדגריס המםוגליס והמועיליס לנפש הנפטר ה ד בדי0° *'"' ^ ח*עי אשר שתי עליו הב״ד של מעלה, וסח הס על קבי הנפטר, יענין הסח הבא אל קרוביו בחלים י0יי ה ס ^ שןןיתי ימה 0 הספוגים על האדם ומה דמות פניהם וצורת גופם ופה שאין ראוי לקרוא אותו בשם הנפטר אס לא ה י י ח נייד דקי ס ל יה ד ,חי * שהיח איש צדיק תם וישר או לפחות שצריך לעשות ת י קון ל נס0ד ן ן״ב י• בטרם שקוראים להילד ההוא בשםו. ונוסח הודוי לאדם ל שבתאי % ב% ^ ״ י ״םא על הנפש. ובכללם יבואר גס תיקון שעשינו ם ,׳ ל״ן יעי״ש. כ ״ ז ב , ןזזקא ל m , n״ ^ ״ ' 1 3 י' ליכנם לגיהנס כםבואר ו ז רעת , י זו חמחגרת גייס שנכפל בי כי סוב גר״ח ניםן גשגת (ידסקן ״י״ל ואת ג

ספר לחברים על הספר 'מנחת יהודה - רוחות מספרות'

חזר למלאי
מנחת יהודה - רוחות מספרות
לחץ על התמונה להגדלה
תמונה שניה- הספר מנחת יהודה - רוחות מספרות תמונה שניה- הספר מנחת יהודה - רוחות מספרות

מנחת יהודה - רוחות מספרות

הוסף למדף מחיר: 59 ₪

לקוחות שרכשו את הספר "מנחת יהודה - רוחות מספרות", התעניינו גם בספרים הבאים:

חסד למשיחו

חסד למשיחו

הוסף למדף מחיר: 59 ₪
חדש
טוב ראי

טוב ראי

הוסף למדף מחיר: 39 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום