מוקד הזמנות - 03-5531443
המדף שלך (המדף ריק)

אהבת תורה

   הוצאת ידיעות ספרים

הספר אהבת תורה מאת הרב חיים סבתו - דברים על פרשת השבוע הסגנונו המרתק של הרב. לכל פרשה מצורף פיוט. 432 עמודים. 

ציטוט מפסקת המבוא בספר אהבת תורה

"חמדת ימים היא השבת, מושכת היא מקדושתה על ימי החולין ונותנת להם את רוחניותם. ימי השבוע יונקים את חיוניותם מן השבת, והגיונו ורעיונו של אדם מישראל מפרשת השבוע מתפרנסים, וממנה הוא טווה את הגיגי מחשבותיו. רבים כתבו על פרשות התורה, מעיינים ומבארים והוגים ודרשנים, והתורה, איילת אהבים ויעלת חן, מרווה את כל העמלים בה, וכל אחד מוצא בה טעם חדש. מאהבת התורה טוויתי לי אף אני פתיל ממחשבותי על פרשת השבוע לפי טעמי וסיגנוני, שזרתיו בדרשות חכמינו, רקמתי בו ממאמרי החסידות ובעלי המוסר, הוספתי לו גוון מחכמי הלב ומחושבי המחשבות, וארגתי לי ממנו בגד חדש לשבת. לפנים בישראל היו הפיוט והדרשה מהלכים יחדיו. לפיכך הקדמתי לכל פרשה פיוט מפיוטי הפייטנים, מראשוני הראשונים ועד האחרונים. לשון הפיוטים קשה, אבל ביאורם כרוך בהבאת מקורותיהם, דבר החורג ממטרת הספר. לפיכך הבאתי אותם כפי שהם, וכתבתי את מקור הפיוט. המעיין ימצא שם ביאור מפורט ומעמיק של המומחים לאותה חוכמה. בסוף כל דרשה הבאתי את מקורותיה, ובסוף הספר הבאתי את רשימת כל הספרים שהשתמשתי בהם ואת מקורות כל הפיוטים שממעיינם שאבתי. עוד הוספתי כמה מילים על כל פייטן שהוזכר בספר. אודה לה’ שגמלני כל טוב, וכפיי פרושות אליו בתחינה: יזכנו לחיים שיש בהם אהבת תורה ויראת שמיים, שאך הם יקראו חיים."

ספר לחברים על הספר 'אהבת תורה'

לקוחות שרכשו את הספר "אהבת תורה", התעניינו גם בספרים הבאים:

עלי הגיון

עלי הגיון

הוסף למדף מחיר: 33 ₪

הספר טל אורות נוסף למדף שלך

עבור לתשלום